Skip to content

Działaj Lokalnie

Witamy na stronach programu Działaj Lokalnie realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Poprzez przyznawanie dotacji w otwartych konkursach grantowych pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Naszym działaniom przyświeca hasło: DZIAŁAJ LOKALNIE, WYZWOLISZ SPOŁECZNĄ ENERGIĘ! Zapraszam do współpracy, Daniel Prędkopowicz, prezes Zarządu Stowarzyszenia Europa i My


 
Start
Wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2009
10 dotacji o łącznej sumie 31.500 złotych dla lokalnych organizacji i grup nieformalnych to wynik kolejnej edycji konkursu grantowego przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Europa i My na terenie powiatu grodziskiego. Zobacz kto zdobył dofinansowanie i na jaką kwotę. Wkrótce na stronie www opisy nagrodzonych projektów.
 
Na początku czerwca br. Stowarzyszenie Europa i My jako Lokalna Organizacja Grantowa (LOG) wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii ogłosiła konkurs grantowy w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”.  Celem Programu jest aktywizowanie mieszkańców małych miast i miejscowości poprzez wspólne działania na rzecz wspólnie zdiagnozowanych potrzeb i celów ważnych dla całej lokalnej społeczności.

Na konkurs napłynęło 16 wniosków z terenu powiatu grodziskiego, w tym: dwa z gminy Baranów (Kaski oraz  Boża Wola),  sześć z Grodziska Mazowieckiego, trzy z Milanówka, trzy z Podkowy Leśnej, dwa z gminy Żabia Wola (Skuły oraz Żabia Wola).

Stowarzyszenie Europa i My w celu wyboru najlepszych projektów powołało niezależną Komisję Grantową, w składzie: Bartosz Kołomański (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Europa i My), Zofia Hempowicz (Redaktor Prowadząca „Gazety Grodziskiej”), Anna Kryńska (Biuro Promocji Miasta Milanówka), Elżbieta Karczewska (Członek Zarządu Stowarzyszenia „Kuźnia Milanowska”), Krystyna Pawlak (odpowiedzialna za współpracę Urzędu Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi).
 
Wnioski oceniane były zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym, według sześciu jasno sprecyzowanych kryteriów. Kryteria te były podane w ogłoszeniu o konkursie. Wniosek mógł zostać oceniony maksymalnie na 320 punktów (5 x 64 pkt). Zwracano przy tym uwagę na trafność diagnozy potrzeb społeczności, adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działania mieszkańców, wymierność rezultatów działań, stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu, a zwłaszcza włączenie w projekt wolontariuszy, innych organizacji oraz firm i instytucji, trwałość oraz możliwość kontynuacji działań, realność pozyskania zadeklarowanego wkładu własnego, w tym wkładu usługowego, rzeczowego czy w formie pracy wolontariuszy oraz własnego wkładu finansowego na realizację projektu, klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu.

Poszczególne projekty otrzymały odpowiednio, następującą liczbę punktów oraz kwotę dotacji:

klasyfi-

kacja

numer

wniosku

tytuł projektu

nazwa organizacji/ inicjatywy obywatelskiej

suma

punktów

przyznana dotacja
w zł

1.

12/LVI/09

„Ocalić od zapomnienia”

Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach

220

6 000

2.

1/DLVI/09

„Uczeń bezpieczny - na ulicy, w szkole, w domu...”

Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto i Gmina” w Grodzisku Mazowieckim

216

4 000

3.

9/DLVI/09

„Pozytywnie zakręceni z Milanówka"

Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

211

3 500

4.

4/DLVI/09

„Różane szlaki”

Stowarzyszenie LGD "Ziemia Chełmońskiego"

199

3 000

5.

8/DLVI/09

„Rozsmakuj się w tradycji"

PRACA I ROZWÓJ Stowarzyszenie na rzecz Gminy Baranów

197

3 000

6.

7/DLVI/09

„Nasze korzenie”

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kask i Okolic

196

3 000

7.

16/DLVI/09

„Szlakiem Młodej Podkowy”

Stowarzyszenie Związek Podkowian

195

3 000

8.

14/DLVI/09

„Zwiedzamy Miasto Ogród Podkowę Leśną”

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

194

2 500

9.

13/DLVI/09

„Warsztaty ceramiczne - rozwijanie kreatywności wśród mieszkańców”

Grupa nieformalna „ImPuls”, Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim

180

2 000

10.

3/DLVI/09

„Poezja łączy ludzi”

Stowarzyszenie "Egida"

180

1 500

 

WNIOSKI KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOTACJI

11.

11/DLVI/09

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz ich rodziców

grupa nieformalna nauczycieli z Miejsko Gminnym Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Grodzisku Mazowieckim

176

-

12.

15/DLVI/09

Lokalne Centrum Informacyjne

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych "Obiektyw"

175

-

13.

5/DLVI/09

Wystawa z cyklu "Last Planet"

Grupa nieformalna K87

137

-

14.

6/DLVI/09

Warsztaty wideo

Stowarzyszenie Fabryka Sztuki

123

-

 

WNIOSKI KTÓRE NIE PRZESZŁY OCENY FORMALNEJ

15.

2/DLVI/09

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodziezy szkolnej

Uczniowski Klub Sportowy "Piranie"

-

-

16.

10/DLVI/09

"Paczki świąteczne dla ubogich na Boże narodzenie"

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

-

-Zgodnie z zasadami programu „Działaj Lokalnie” decyzje podjęte przez Komisję i potwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia Europa i My są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie.
Komisja jednocześnie zdecydowała, że warunkiem przyznania ww. dotacji jest poprawienie wniosków zgodnie z rekomendacjami Komisji Grantowej, przekazanymi bezpośrednio grantobiorcom.

Wyłonione i nagrodzone projekty realizowane będą w okresie od sierpnia 2009 do końca lutego 2010 roku. Uroczyste wręczenie symbolicznych czeków nastąpi we wrześniu na tradycyjnym już Podwieczorku Grantowym. Szczegóły na www.europaimy.org
 
***
Konkurs dofinansowali: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Stowarzyszenie Europa i My, Burmistrz Podkowy Leśnej oraz ENERGA SA.

Patronem medialnym konkursu są: Radio Bogoria, Obiektyw.info, Pismo Społeczno-Kulturalne BOGORIA, Wspólny Powiat i Gazeta Grodziska .

 
A+ I A- I R=