Wyniki Działaj Lokalnie 2014

8 dotacji o łącznej sumie 32.880 złotych dla lokalnych organizacji i grup nieformalnych to wynik dziewiątej edycji konkursu grantowego przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Europa i My na terenie powiatu grodziskiego. Prezentujemy listę projektów, które komisja zakwalifikowała do dofinansowania. Przypominamy, że warunkiem przyznania dotacji jest poprawienie wniosków zgodnie z rekomendacjami Komisji Grantowej i wysokością przyznanej kwoty, przekazanymi bezpośrednio grantobiorcom.


 
31 maja 2014 r. Stowarzyszenie Europa i My jako Ośrodek Działaj Lokalnie (ODL) wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiło konkurs grantowy w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”.  Celem Programu jest aktywizowanie mieszkańców małych miast i miejscowości poprzez wspólne działania na rzecz wspólnie zdiagnozowanych potrzeb i celów ważnych dla całej lokalnej społeczności.

Na konkurs spłynęło 10 wniosków: 5 wniosków z gminy Grodzisk Mazowiecki, dwa z Milanówka i po jednym z gminy Baranów (Kaski), gminy Żabia Woloa (Petrykozy) oraz Pokdowy Leśnej.
 
Wyboru zwycięskich wniosków dokonała Lokalna Komisja Grantowa w składzie: Anna Kryńska (Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego im. J. Kusocińskiego w Milanówku); Anna Redel (Grodziskie Pismo Społeczeno-Kulturalne Bogoria/ ZHP Grodzisk Maz.), Adriana Skajewska (Urząd Miasta Podkowa Leśna/ wiceprezes LGD Zielone Sąsiedztwo) oraz Bartosz Kołomański (Wiceprezes Stowarzyszenia Europa i My, przedstawiciel Ośrodka Działaj Lokalnie).
 
Wnioski poddano dwuetapowej ocenie: formalnej i merytorycznej. Każdy z członków Komisji oceniał wsnioki w systemie (on line), a następnie na posiedzeniu komisji wszystkie projekty były dodatkowo omówione i ustalono, które otrzymują dotację oraz w jakiej wysokości. Niestety wysokość środków, którymi dysponuje ODL nie pozwoliła na dofinansowanie większej liczby projektów. Stąd też decyzja komisji o przyznaniu jedynie 8 dotacji. Dwóm wnioskodawcom, którzy znaleźli się poza lista dofinansowanych proponujemy przygotowanie w trwającym do 12 sierpnia konkursie FIO - Mazowsze Lokalnie.

Poniżej punktacja. Każdy wniskodawca otrzyma dodatkowo informację o wynikach konkursu oraz powodach odrzucenia/ lub elementach wymagających poprawienia w projektach skierowanych do dofinanswoania.

 

 

Tytuł projektu

Nazwa organizacji/grupy nieformalnej

Kwota dotacji

1.

„Kaski - 25 lat później”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic

5 000,00

2.

„Przystanek  Petrykozy”

Nieformalna Grupa Animatorów i Twórców

3 580,00

3.

„Grodziski Piknik Bezpieczeństwa”

Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto i Gmina

3400,00

4.

Senior nasz skarb!"

Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach

4 500,00

5.

Wolność - kocham i rozumiem. Widowisko teatralno-muzyczne

Akademia Profil

4 000,00

6.

Wolność na Konarowej polanie

Stowarzyszenie Działań Twórczych "Parabuch"

4 000,00

7.

Podkowiańscy NIEPOKORNI - ich "Mała Ojczyzna"

Związek Podkowian

4 000,00

8.

Migawki historii - 25 lat później

Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych w Milanówku

3 800,00

9.

Opowieści Ziemi w Milanówku

Muszelka

Brak dofinansowania

10.

W jaki sposób 25 lat wolności wpłynęło na Twoje życie

Fundacja Minoratio

Brak dofinansowania

 
Pula środków przyznanych w konkursie wyniosła 32.880 zł.
 
Zgodnie z zasadami programu „Działaj Lokalnie” decyzje podjęte przez Komisję i potwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia Europa i My są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie.
 
Komisja jednocześnie zdecydowała, że warunkiem przyznania ww. dotacji jest poprawienie wniosków zgodnie z rekomendacjami Komisji Grantowej, przekazanymi bezpośrednio grantobiorcom.

Wyłonione i nagrodzone projekty realizowane będą w okresie od sierpnia 2014 do końca lutego 2015 roku. Uroczyste wręczenie symbolicznych czeków nastąpi we wrześniu. Z opisami nagrodzonych projektów będzie można zapoznać się już wkrótce na stronie www.europaimy.org


***Konkurs wsparli: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Stowarzyszenie Europa i My (1% podatku).

TY TAKŻE MOŻESZ ZNALEŹĆ SIĘ WŚRÓD NASZYCH PARTNERÓW I SPONSORÓW. Daj nam znać, że jesteś zainteresowany wesprzeć program, a odezwiemy się do Ciebie celem omówienia szczegółów.