Po raz 10 przyznaliśmy granty w powiecie grodziskim

15 dotacji o łącznej sumie 52.200 złotych dla lokalnych organizacji i grup nieformalnych to wynik dziesiątej edycji konkursu grantowego Działaj Lokalnie na terenie powiatu grodziskiego. Prezentujemy listę projektów, które komisja zakwalifikowała do dofinansowania.

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem symbolicznych czeków zwycięzcom odbyło się 3 lipca 2015 roku podczas Podwieczorku grantowego z okazji 15 lat programu w Polsce. Szczegółowa relacja i zdjęcia z tego wydarzenia już wkrótce na naszej stornie i na Facebooku.

31 maja 2015 r. Stowarzyszenie Europa i My jako Ośrodek Działaj Lokalnie (ODL) wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiło konkurs grantowy w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”. Celem Programu jest aktywizowanie mieszkańców małych miast i miejscowości poprzez wspólne działania na rzecz wspólnie zdiagnozowanych potrzeb i celów ważnych dla całej lokalnej społeczności.

Na konkurs spłynęła rekordowa, jak do tej pory, liczba 27 wniosków: 12 wniosków z gminy Grodzisk Mazowiecki, 6 z gminy Żabia Wola, 4 z Podkowy Leśnej, 3 z Milanówka i po jednym z gminy Baranów (Kaski) i Jaktorowa.

Wyboru zwycięskich wniosków dokonała lokalna komisja grantowa w składzie: Barbara Madzelan (Starostwo Powiatowe w Grodzisku Maz.), Magdalena Sitko (Urząd Miasta Podkowa Leśna), Anna Kryńska (Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego im. J. Kusocińskiego w Milanówku); Krzysztof Bońkowski (Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne Bogoria), Adriana Skajewska (LGD Zielone Sąsiedztwo) oraz Bartosz Kołomański (Stowarzyszenie Europa i My, przedstawiciel Ośrodka Działaj Lokalnie).

Wnioski poddano dwuetapowej ocenie: formalnej i merytorycznej. Każdy z członków Komisji oceniał wnioski w systemie (on line), a następnie na posiedzeniu komisji wszystkie projekty były dodatkowo omówione i ustalono, które otrzymują dotację oraz w jakiej wysokości. Niestety wysokość środków, którymi dysponuje ODL nie pozwoliła na dofinansowanie większej liczby projektów. Stąd też decyzja komisji o przyznaniu, mimo wszystko, aż 15 dotacji.

Poniżej punktacja. Każdy wnioskodawca otrzyma dodatkowo informację o wynikach konkursu oraz powodach odrzucenia/ lub elementach wymagających poprawienia w projektach skierowanych do dofinanswoania.  

 

L.p. Tytuł projektu Wnioskodawca Liczba puntków (średnia komisji) Kwota wnioskowana Przyznana dotacja
1. (1) Aktywny wypoczynek - Turniej Rodzin Grupa nieformalna: Działajmy Razem 34,50 1 905,00 1 905,00
2. (2) DzwiękoKsiążka Grupa nieformalna: Pożeracze Książek 34,00 6 000,00 4 700,00
3. (3) Kartka z Kalendarza - młodzi pamiętają, 70 rocznica zakończenia II wojny światowej Hufiec ZHP im. Leonida Teligii w Grodzisku Mazowieckim 33,83 6 000,00 5 055,00
4. (3) Klub Podróżnika - Lato w Petrykozach Nierormalna Grupa Animatorów i Twórców 33,83 3 400,00 3 400,00
5. (3) Maraton questingowy na 90-lecie Podkowy Fundacja Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych  33,83 4 168,00 3 200,00
6. (4) Razem mamy tę MOC Grupa nieformalna: Koło Aktywnych Jaktorowianek 33,50 4 640,00 4 640,00
7. (5) Baśniowe Dźwięki Książenic Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach  33,33 6 000,00 5 000,00
8. (6) Interaktywna Gra - Wieś Cię zakręci Stowarzyszenie SZANSA z Żabiej Woli 32,00 5 930,00 4 000,00
9. (7) W zdrowym ciele Stowarzysznie na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic 31,67 5 980,00 4 000,00
10. (8) Czy satyryk ma duszę? Nieformalna Grupa Teatralna Między Słowami 30,17 5 890,00 4 000,00
11. (9) Bezpiecznik - szkolenia dla przezornych rodziców Stowarzyszenie "Bezpieczne Miasto i Gmina" w Grodzisku Mazowieckim 29,83 5 970,00 3 000,00
12. (9) Trzymaj formę Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach 29,83 6 000,00 2 500,00
13. (9) Mądre z Milanówka Musszelka 29,83 5 790,00 2 900,00
14. (9) Ptasi zajazd na Konarowej Polanie Stowarzyszenie Działań Twórczych "Parabuch"  29,83 6 000,00 3 300,00
15. (10) Integracja Musuły 2015 Grupa nieformalna: Sołtys i Przyjaciele 29,50 5 951,00 3 600,00
LISTA REZERWOWA, WNIOSKÓW DLA KTÓRYCH ZABRAKŁO ŚRODKÓW
16.  Matka-Makatka- Kobieta-Twórca Koło Gospodyń Miejskich "Szpilka" 29,40 4 701,30 0,00
17. ”Przystań Motyli” w Słubicy Dobrej Wspólnota Wiejska ze Słubicy Dobrej 29,17 5 690,00 0,00
18. POWER TEAM grupa wsparcia kobiet żyjących zdrowo i promujących zdrowy styl życia Stowarzysznie na Rzecz Zdrowego Stylu Życia - Tylkonaturalnie 28,67 6 000,00 0,00
19. Podwarszawski KLIF Spotkania conetworkingowe 28,60 4 100,00 0,00
20. Grodziska Akademia Przedsiębiorczych Mam Grupa nieformalna: Klub Przedsiębiorczych Mam 27,67 5 990,00 0,00
21. Gra Planszowa dla obszarów wiejskich "Historia Powiatu Grodziskiego" Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej 26,83 6 000,00 0,00
22. RUSZAJMY  W  TEREN Grupa nieformalna: SĄSIEDZI DZIECIOM 26,50 6 000,00 0,00
23. Milanowskie wspomnienia Grupa nieformalna: Utracone Dziedzictwo 25,00 5 997,50 0,00
24. Bezpieczny Ja- Bezpieczny Pies Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt - Straż Zwierząt Powiatu Grodziskiego 22,50 5 100,00 0,00
25. Film dokumentujący działania mieszkańców Ziemi Chełmońskiego Dolina Wężyka i Okolice - grupa mieszkańców gminy Żabia  Wola 22,33 6 000,00 0,00
WNIOSKI NIESPEŁNIAJĄCE KRYTERIÓW FORMALNYCH
26. Żyj zdrowo, pij witaminy Mad Box Marcin Płużyczka podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie
27. Zapobiegamy niepowodzeniom szkolnym Gabinet Edukacyjno-Terapeutyczny Dobry Start Sylwia Obrębska podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie
WARTOŚĆ 135 202,80 55 200,00

 

Zgodnie z zasadami programu „Działaj Lokalnie” decyzje podjęte przez Komisję i potwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia Europa i My są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie. Komisja jednocześnie zdecydowała, że warunkiem przyznania ww. dotacji jest poprawienie wniosków zgodnie z rekomendacjami Komisji Grantowej, przekazanymi bezpośrednio grantobiorcom.

Wyłonione i nagrodzone projekty realizowane będą w okresie od lipca 2015 do końca grudnia 2015 roku. Z opisami nagrodzonych projektów będzie można zapoznać się już wkrótce na stronie www.europaimy.org 


*** Konkurs wsparli: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Stowarzyszenie Europa i My (1% podatku). Czekamy na decyzje samorządów lokalnych :)

 

TY TAKŻE MOŻESZ ZNALEŹĆ SIĘ WŚRÓD NASZYCH PARTNERÓW I SPONSORÓW. Daj nam znać, że jesteś zainteresowany wesprzeć program, a odezwiemy się do Ciebie celem omówienia szczegółów.