FIO Mazowsze Lokalnie

Zakończyła się ocena projektów złożonych w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Z 472 wniosków, w I etapie, komisja wyłoniła najciekawsze, które w najwyższym stopniu angażują społeczność lokalną, odpowiadają na potrzeby mieszkańców a forma ich realizacji jest ciekawa i oryginalna. 

 

W ramach tegorocznego konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie na dotacje przewidzianych jest ok. 675 tyś zł w trzech ścieżkach tematycznych. W obszarze: „Inicjatywy Oddolne” i „Wsparcie grup samopomocowych” 204 wnioski zostały zakwalifikowane do drugiego etapu, który będzie polegał na prezentacji działań przed komisją. Wnioskodawcy będą mieli za zadanie opowiedzieć o działaniach jakie podejmą, celach jakie będą realizować oraz zaprezentować swój potencjał. Forma prezentacji jest dowolna, ale zakłada bezpośrednie uczestnictwo członków grupy.

Dodatkowo wiadomo, że 48 projektów złożonych przez młode stowarzyszenia i fundacje otrzyma środki na swój rozwój. - Powstaje coraz więcej małych organizacji, które z dużym zapałem i zaangażowaniem działają w środowisku lokalnym. To bardzo ważne, że dzięki programowi FIO-Mazowsze Lokalnie mogą otrzymać szansę rozwoju i wzmocnienia swojego potencjału – mówi Aleksandra Strejmer, koordynator projektu.

To już czwarta edycja konkursu w którym można uzyskać dotację do 5 tysięcy złotych. W minionych latach w konkursie zostało złożonych ponad 2,2 tyś wniosków, zrealizowano blisko 500 projektów na kwotę ponad 2,1ml 

Program FIO Mazowsze Lokalnie skierowany jest do mieszkańców województwa Mazowieckiego, którzy inicjują działania na rzecz dobra wspólnego. Wsparcie finansowe programu ma pomóc w rozwoju i zwiększeniu zakresu działań młodych organizacji, pobudzić mieszkańców do animacji działań samopomocowych oraz zwiększenia liczby inicjatyw oddolnych. – Coraz większa liczba grup nieformalnych, które powstają i które działają, świadczy o coraz większym zaangażowaniu obywateli w życie społeczne. Chcemy wspierać takich (nie)zwykłych ludzi i pomagać im w działaniach – mówi Daniel Prędkopowicz, Prezes Stowarzyszenia Europ i My.

Program z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i z każdym rokiem pomysły na realizowane działania są coraz ciekawsze. Wyzwala to w społeczeństwie sporą dawkę pozytywnej energii.

Więcej informacji o programie, listę wnioskodawców którzy otrzymali dofinansowanie lub zakwalifikowali się do drugiego etapu można znaleźć na stronie www.mazowszelokalnie.pl