Wyniki Konkursu Działaj Lokalnie 2018

14 dotacji na łączną kwotę 55 tysięcy złotych dla lokalnych organizacji i grup nieformalnych to wynik kolejnej edycji konkursu grantowego Działaj Lokalnie przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Europa i My na terenie powiatu grodziskiego.

20160321 135243-625x375

W wielu tegorocznych projektach przewija się temat historii i tożsamości naszego regionu. Odwołują się do ciekawych historycznie miejsc, jak  np. projekt „Baranek Benio, czyli bajka o historii i tradycji gminy Baranów” złożony przez Praca I Rozwój- Stowarzyszenie Na Rzecz Gminy Baranów, projekty: „Lokalni Wielcy Polacy-komiks” złożony przez Klub Przedsiębiorczych Mam w Grodzisku Mazowieckim i „Poznaj Grodzisk z jeżem Igłasiem” złożony przez grupę nieformalną Grodziscy przyjaciele jeża Igłasia. Poznanie lokalnej historii to również cel projektu „Piosenka Ci nie da zapomnieć” złożony przez Chór Fermata działający przy grodziskim UTW. W nowym programie śpiewająco przedstawią czasy powojennej Polski. We wszystkich projektach widać wspólną pracę mieszkańców, zaangażowanie społeczne i chęć zjednoczenia się wokoło wspólnych celów.

19 maja 2018 Stowarzyszenie Europa i My jako Ośrodek Działaj Lokalnie (ODL) wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiło konkurs grantowy w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”. Celem Programu jest aktywizowanie mieszkańców małych miast i miejscowości poprzez wspólne działania na rzecz wspólnie zdiagnozowanych potrzeb i celów ważnych dla całej lokalnej społeczności.

Wyboru zwycięskich wniosków dokonała Lokalna Komisja Grantowa w składzie: Łukasz Nowacki (Specjalista ds. historii miasta, pracownik w Centrum Informacji Turystycznej – Poczekalni PKP); Krzysztof Bońkowski (Redaktor Naczelny Grodziskiego Pisma Społeczno-Kulturalnego Bogoria) Adriana Skajewska (wiceprezes LGD Zielone Sąsiedztwo) oraz Ewa Owczarek (przedstawiciel Ośrodka Działaj Lokalnie).

Wnioski poddano dwuetapowej ocenie: formalnej i merytorycznej. Każdy z członków Komisji oceniał wnioski w systemie (on line), a następnie na posiedzeniu komisji wszystkie projekty były dodatkowo omówione i ustalono, które otrzymują dotację oraz w jakiej wysokości. Niestety wysokość środków, którymi dysponuje ODL nie pozwoliła na dofinansowanie większej liczby projektów. Stąd też decyzja komisji o przyznaniu jedynie 14 dotacji. Pozostałym wnioskodawcom, którzy znaleźli się poza listą dofinansowanych proponujemy przygotowanie w trwającym do 19 lipca konkursie FIO - Mazowsze Lokalnie.

Zgodnie z zasadami programu „Działaj Lokalnie” decyzje podjęte przez Komisję i potwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia Europa i My są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie.

Komisja jednocześnie zdecydowała, że warunkiem przyznania ww. dotacji jest poprawienie wniosków zgodnie z rekomendacjami Komisji Grantowej, przekazanymi bezpośrednio grantobiorcom.

Wyłonione i nagrodzone projekty realizowane będą w okresie od lipca do grudnia 2018 roku. Uroczyste wręczenie symbolicznych czeków nastąpi we wrześniu. Z opisami nagrodzonych projektów będzie można zapoznać się już wkrótce na stronie www.europaimy.org

Lista rankingowa

 

Tytuł projektu

Wnioskodawcy

Liczba punktów

Wnioskowana kwota

Proponowana kwota

1

"Dla każdego coś........"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic

37

5956,00

5956,00

2

Mało nas, mało nas do pieczenia chleba.....

Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach

35,67

5969,00

5969,00

3

"Patriotyzm - to LUBIĘ!"

Hufiec ZHP Jaktorów

35,25

3450,00

3450,00

4

BARANEK BENIO, CZYLI BAJKA O HISTORII I

TRADYCJI GMINY BARANÓW

PRACA I ROZWÓJ. STOWARZYSZENIE NA RZECZ GMINY BARANÓW.

35,25

6000,00

6000,00

5

Od Mugola do Keszera-poszukiwacze skarbów

Żabiowolscy Geocachingowcy

33,75

5930,00

3130,00

6

Baby mogą więcej - przez żołądek do serca mieszkańców.

ochotncza Straż Pożarna w Żelechowie

33,5

6000,00

3500,00

7

Mój ogród - moja pasja

Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach

33,25

6000,00

5000,00

8

Piosenki Kazika śpiewa Grupa Teatralna MIĘDZY SŁOWAMI

Związek Podkowian

32,5

4700,00

4000,00

9

Książenickie Harcowanie

Stowarzyszenie Harcerskie "Bogoria"

31,75

5915,00

4915,00

10

Piosenka Ci nie da zapomieć

Chór UTW "Fermata"

30

5875,00

4000,00

11

Poznaj Grodzisk z jeżem Igłasiem

Grodziscy przyjaciele jeża Igłasia

29,75

5540,00

2600,00

12

Lokalni Wielcy Polacy-komiks

Klub Przedsiębiorczych Mam w Grodzisku Mazowieckim

29,5

5998,00

2200,00

13

Zrozumieć różnice - warsztaty przybliżające kulturę innych krajów

Stowarzyszenie Amber Horse

28,75

6000,00

2100,00

14

Boża Wola, Boża Wola - wsparcie, rozwój - taka jest mieszkańców wola... :)

FC Boża Wola

28,5

5100,00

2180,00

 

LISTA REZERWOWA, WNIOSKÓW DLA KTÓRYCH ZABRAKŁO ŚRODKÓW

15

Warsztaty POINTS OF YOU

Fundacja Niebieska Alternatywa

27,5

5928,00

0,00

16

Nasza okolica

Ferajna z Towarzystwa

27,25

5850,00

0,00

17

Magiczne ręce - warsztaty rękodzieła

Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach

26,75

6000,00

0,00

18

"Niepodległa - Opowiadania z Milanówka" etiuda filmowa

Stowarzyszenie Razem dla Milanówka

26,75

6000,00

0,00

19

"Strefa Parkour"

Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice

25,75

6000,00

0,00

20

"Na ludowo - patriotycznie na 100-lecie odzyskania niepodległości"

Fundacja na rzecz rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży

22,75

6000,00

0,00

21

budowa padoków - rola koni w odzyskaniu niepodległości naszej Ojczyzny

 Fundacja Kraina Zwierząt

22

6000,00

0,00