Spotkania informacyjne

Przygotowaliśmy dla Państwa szereg spotkań informacyjnych w różnych miejscach  działania konkursu . Mamy nadzie,j że znajdziecie wygodnie  miejsce i czas, aby spotkań się z nami na szkoleniach. Na spotkaniach zapoznamy Państwa z regulaminem konkursu i z wzorami wniosku. Zarpaszamy.
 
 

DL 2019_spotkania

Jest to konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, w trakcje którego można uzyskać dofinansowanie do 6000 zł na działania społeczne. Celem „Działaj Lokalnie" jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie" wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

W trakcje spotkania odpowiemy na pytania:

  • Jak napisać wniosek?
  • W jakiej formie należy go złożyć?
  • Jaki jest cel konkursu?
  • Na co zwrócić szczególną uwagę pisząc wniosek?
  • Kto może wchodzić w skład grupy nieformalnej?
  • Gdzie uzyskać dodatkowe informacje?

Spotkania odbędzie się:

13 maja o godz. 16 - Żabia Wola, ul. Warszawska 24 (biuro LGD Ziemia Chełmońskiego)

15 maja godz 18.30 - Jaktorów Komenda Hufca ZHP, ul. J. Chełmońskiego 4 (wejście od dziedzińca tj. od ulicy Powstańców)

17 maja godz. 17.00 - Briwnów ul. Turystyczna 4

22 maja godz 18.00 - Grodzisk Mediateka, ul. 3 Maja 57

27 maja godz 17.00 - Kaski, ul. Królewska 44

Więcej o prograie można przeczytać na stronie

Spotkanie poprowadzi Ewa Owczarek - koordynator programu.