Jak przekazać 1%

Twój e-pit to przygotowane przez urząd Twoje rozczne rozliczenie. Znajdziesz w nim informację od pracodawcy, dane z ubieglorocznych zeznań, takie jak numer Twojego rachunku bankowego, ulga dla dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego (OPP). Dane te możesz uakualnić. Możesz to zrobić od 15 lutego 2020. 

Jak skorzystac z usługi?

KROK 1. W serwisie strona podatki.gov.pl wybierz Twój e-pit

1. Aby wybrać swój pit należy wpisać swoje dane:

  • PESEL (albo: NIP i date urodzenia)
  • kwote przychodu z deklaracji za rok 2019
  • kwote przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rak 2019

2. Albo użyj profilu zaufanego

KROK 2. Sprawdz swoje dane. 

 Jeśli wszystkie dane się zgadzajua możesz zaakceptować zeznanie bez zmian i poprać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

lub

1. Jeśli nie rozliczas się indywidualnie, zmienć sposób roziczania na:

-wspólnnie z małżonkiem

-jako osoba samtnie wychowująca dzieci

2. Zmienić lub wskaza organizacjuę pożytku publicznego (OPP) której chcesz przekazać 1% podatku. 

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na naszą organizację. Stowarzyszenie Europa i My jest organizacją posiadającą status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku. Numer KRS 0000119073 możesz sprawdzić w Wyszukiwarce podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Wyszukiwarce podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego.

Na stronie 1% podatku nożesz przeczytać na co przeznaczamy pozyskane w ten sposób finase. 

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel); informację tę może zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”. Informacje te zostaną przesłane przez Urzędy Skarbowe jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

3. Dodać inne dane (np. wydatki na cele rehablilitacyjne lub z tytułu użytkowanie internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). 

4.  Odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć sie samodzielnie w formie innej niż usługa Twój e-pit. Wówczas proponowane przez urząd zeznanie nie będzie brane pod uwagę. 

 KROK 3 Zaakceptoać zmienione zeznanie i pobać UPO

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 0000119073.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.


KROK 4. US przekazuje pieniądze dla Stowarzyszenia Europa i My

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

Będziemy wdzięczni za podanie swych danych osobowych, dzięki czemu będziemy mogli bezpośrednio wysłać podziękowanie za przekazanie 1% swojego podatku oraz informować o działaniach Stowarzyszenia i przeznaczeniu kwoty uzyskanej z urzędu skarbowego.

Skorzystaj z naszego programu!

W przygotowaniu i wydrukowaniu lub bezpośredniemu wysłaniu deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego pomoże nasz bezpłatny program dostępny na stronie:https://www.e-pity.pl/pity-2019/program-online-epity-2020-KRS-0000119073