Zgarnij stypendium! - KONKURS

Stowarzyszenie Europa i My ogłasza konkurs dla studentów mieszkających na terenie powiatu grodziskiego. Do wygrania są min. dwa roczne stypendia, każde po 380 zł. miesięcznie. Stowarzyszenie jest jedną z 13 organizacji w Polsce, które współpracują z Akademią Rozwoju Filantropii przy realizacji lokalnego konkursu stypendialnego w ramach programu „Agrafka Agory”, realizowanego przez Fundację Agory.

Główną ideą realizacji programu stypendialnego jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do rozwoju poprzez naukę. – Nasze stypendia mają być dodatkowym bodźcem do zdobywania dobrych ocen i poszerzania własnych horyzontów – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My – mają zachęcać do aktywności na polu naukowym nie tylko studentów, ale także osoby, które skończyły szkołę średnią i dopiero wybierają się na studia – dodaje.
Szczegółowe informacje na temat funduszu stypendialnego oraz zasady rozpatrywania wniosków znajdują się w załączonych dokumentach.

Zgłoszenia można składać do 25 października 2011 r. w siedzibie stowarzyszenia. Ważne: decyduje data wpłynięcia dokumentacji.

O przyznaniu stypendium zdecyduje niezależna komisja, która weźmie pod uwagę przede wszystkim średnią ocen (wyższą niż 4,0). Ważne są również inne udokumentowane osiągnięcia na polu naukowym i społecznym kandydata oraz dochód na członka rodziny. Stowarzyszenie Europa i My zachęca wszystkich dobrych studentów z powiatu grodziskiego do ubiegania się o stypendium. Jednocześnie zapraszamy inne organizacje, firmy i instytucje do wspólnego budowania lokalnego programu stypendialnego.

„Agrafka Agory” to partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory.
Na terenie powiatu grodziskiego zarządzany jest przez Stowarzyszenie Europa i My.

pobierz:

1. Regulamin Konkursu Stypendialnego „Agrafka Agory” w powiecie grodziskim (PDF, 485 kB)

2. Zasady punktacji wniosków stypendialnych (PDF, 44 kB)

3. Wniosek o przyznanie stypendium (.doc, 125 kB) 

4. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o stypendium (.doc, 129 kB)