Stypendia do wzięcia

Stowarzyszenie Europa i My ogłasza konkurs dla studentów mieszkających na terenie powiatu grodziskiego. Do wygrania są trzy roczne stypendia, każde po 380 zł. miesięcznie. Stowarzyszenie jest jedną z 14 organizacji w Polsce, które otrzymały dofinansowanie na przeprowadzenie lokalnego konkursu stypendialnego w ramach programu „Agrafka Agory”, realizowanego przez Fundację Agory i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.


Główną ideą realizacji programu stypendialnego jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do rozwoju poprzez naukę. – Nasze stypendia mają być dodatkowym bodźcem do zdobywania dobrych ocen i poszerzania własnych horyzontów – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My – mają zachęcać do aktywności na polu naukowym nie tylko studentów, ale także osoby, które skończyły szkołę średnią i dopiero wybierają się na studia – dodaje. 

Szczegółowe informacje na temat funduszu stypendialnego oraz zasady rozpatrywania wniosków znajdują się w załączonych dokumentach.

Zgłoszenia można składać do 15 października 2010 r. w siedzibie stowarzyszenia.

O przyznaniu stypendium zdecyduje niezależna komisja, która weźmie pod uwagę przede wszystkim średnią ocen (wyższą niż 4,5). Ważne są również inne udokumentowane osiągnięcia na polu naukowym i społecznym kandydata oraz dochód na członka rodziny. Stowarzyszenie Europa i My zachęca wszystkich dobrych studentów z powiatu grodziskiego do ubiegania się o stypendium. Jednocześnie zapraszamy inne organizacje, firmy i instytucje do wspólnego budowania lokalnego programu stypendialnego.

„Agrafka Agory” to partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory. 
Na terenie powiatu grodziskiego zarządzany jest przez Stowarzyszenie Europa i My.

Patronat medialny nad programem sprawują: Wspólny Powiat, Radio Bogoria, Gazeta WPR, WPR24, Pismo Społeczno - Kulturalne BOGORIA, Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu oraz Głos Pruszkowa.


pobierz:

1. Regulamin Konkursu Stypendialnego „Agrafka Agory” w powiecie grodziskim (PDF, 485 kB)

2. Zasady punktacji wniosków stypendialnych (PDF, 44 kB)

3. Wniosek o przyznanie stypendium (.doc, 125 kB) 
4. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o stypendium (.doc, 129 kB)