Zakończono nabór wniosków stypendialnych

15 października br. zakończyło się przyjmowanie wniosków do programu stypendialnego Agrafka Agory, który na terenie powiatu grodziskiego prowadzi Stowarzyszenie Europa i My. Na konkurs wpłynęło dziewięć wniosków Trzech najlepszych studentów otrzyma roczne stypendium, każde po 380 zł. miesięcznie. Już wkrótce nazwiska stypendystów zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia i podane do publicznej wiadomości.


Przypominamy, że Stowarzyszenie Europa i My jest jedną z 14 organizacji w Polsce, które otrzymały dofinansowanie na przeprowadzenie lokalnego konkursu stypendialnego w ramach programu „Agrafka Agory”, realizowanego przez Fundację Agory i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 - Doprowadziliśmy do powstania pierwszego niepublicznego funduszu stypendialnego na terenie powiatu grodziskiego, o co Stowarzyszenie zabiegało od kilku lat – mówi Daniel Prędkopowicz, inicjator programu stypendialnego w Grodzisku Mazowieckim.

Główną ideą realizacji programu stypendialnego jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do rozwoju poprzez naukę. – Nasze stypendia mają być dodatkowym bodźcem do zdobywania dobrych ocen i poszerzania własnych horyzontów – mówi Daniel Prędkopowicz – mają zachęcać do aktywności na polu naukowym nie tylko studentów, ale także osoby, które skończyły szkołę średnią i dopiero dostały się na studia – dodaje. 

Stypendia przeznaczone są dla studentów studiów dziennych zamieszkujących w jednej z sześciu gmin powiatu grodziskiego. O przyznaniu stypendium zdecyduje niezależna komisja, która weźmie pod uwagę przede wszystkim średnią ocen (wyższą niż 4,5). Ważne są również inne udokumentowane osiągnięcia na polu naukowym i społecznym kandydata oraz dochód na członka rodziny. W skład komisji wchodzą dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, przedstawiciele patronów medialnych oraz Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora i organizatora konkursu – Stowarzyszenia Europa i My.
Patronat medialny nad programem sprawują: Wspólny Powiat, Radio Bogoria, Gazeta WPR, WPR24, Pismo Społeczno - Kulturalne BOGORIA, Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu oraz Głos Pruszkowa.