Stypendia na rok 2011/2012 przyznane

Stowarzyszenie Europa i My wyłoniło laureatów drugiej edycji programu stypendialnego Agrafka Agory. Spośród kandydatek, które aplikowały w tym roku w konkursie, niezależna komisja wybrała studentki osiągające bardzo dobre wyniki w nauce oraz przejawiające ponadprzeciętną aktywność społeczną i obywatelską. Trzy stypendystki z Grodziska Mazowieckiego otrzymają roczne stypendium, których łączna wartość wynosi ponad 10.000 zł.

We wrześniu br. Stowarzyszenie Europa i My wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ora Fundacją Agory ogłosiło drugi na terenie powiatu grodziskiego konkurs stypendialny w ramach Programu „Agrafka Agory”. Konkurs adresowany był do studentów studiów stacjonarnych, bez względu na kierunek i rok studiów, posiadających meldunek na terenie powiatu grodziskiego.

W roku akademicki 2011/2012 wnioskodawcy z 6 gmin, tj. Baranowa, Grodziska Mazowieckiego, Jaktorowa, Milanówka, Podkowy Leśnej i Żabiej Woli mogli ubiegać się o 3 roczne stypendia naukowe w wysokości 380 zł miesięcznie każde (dwa w ramach Agrafki Agory + dodatkowo jedno ufundowane bezpośrednio przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jako stypendium „Studenci studentom”).

Główną ideą realizacji programu stypendialnego jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do rozwoju poprzez naukę. – Nasze stypendia mają być dodatkowym bodźcem do zdobywania dobrych ocen i poszerzania własnych horyzontów – mówi Daniel Prędkopowicz – mają zachęcać do aktywności nie tylko na polu naukowym, ale także, a może przede wszystkim na polu społecznym. – dodaje. Stąd ważne przy ocenie złożonych wniosków było zaangażowanie studentek w działalność wolontarystyczną, obywatelską i pozarządową.

O przyznaniu stypendium zdecydowała niezależna komisja, która wzięła pod uwagę przede wszystkim średnią ocen (wyższą niż 4,0). Ważne były również inne udokumentowane osiągnięcia na polu naukowym i społecznym kandydata oraz dochód na członka rodziny. W skład komisji weszli Rafał Szczepaniak, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim, Alicja Kędzior, z-ca koordynatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim, Arnold Lis, prezes Zarządu Business Club Polska sp. z o.o., Krzysztof Bońkowski, Redaktor Naczelny „Grodziskiego Pisma Społeczno-Kulturalnego Bogoria” oraz Daniel Prędkopowicz, Prezes Stowarzyszenia Europa i My.

Komisja biorąc pod uwagę kryteria konkursu oraz posiadane przez Stowarzyszenie Europa i My środki zdecydowała o przyznaniu trzech stypendiów. Tegorocznymi ich zdobywczyniami zostały:

  • Anna Estkowska, studentka II roku Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika i psychologia, średnia ocen 4,63. Wolontariuszka w wielu organizacjach i przedsięwzięciach m.in. w Centrum Integracja w Warszawie, przy ECCO Walkathonie oraz Ogólnopolskim Forum Organizacji Pozarządowych.
  • Aneta Kozaczka, studentka II roku Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia polska, średnia ocen 4,86. Wolontariuszka m.in. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stypendystka Agrafki Agory 2010.
  • Jolanta Grabowska, studentka I roku Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku pedagogika, współorganizatorka wystaw fotograficznych, wolontariuszka przy Sali Historii Miasta (Centrum Kultury).

Stowarzyszenie Europa i My już po raz drugi przyznało stypendia studentkom z powiatu grodziskiego. W roku 2010 również trzy stypendia w ramach Agrafki Agory wręczył oficjalnie prof. Norman Davies.

Zwyciężczyniom gorąco gratulujemy. Wszystkim pozostałym kandydatkom dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do dalszej aktywności. Wszystkich, którzy chcą z nami współtworzyć lokalny fundusz stypendialny, nie tylko dla studentów, zapraszamy do współpracy i do przekazywania swojego 1% już od stycznia - KRS 0000 119 073

Stowarzyszenie Europa i My jest jedną z 14 organizacji w Polsce, które otrzymały dofinansowanie na przeprowadzenie lokalnego konkursu stypendialnego w ramach programu „Agrafka Agory”, realizowanego przez Fundację Agory i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.