NoweTechnologie Lokalnie

Zakończyły się prace komisji oceniającej zgłoszenia do programu Nowe Technologie Lokalnie. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) wybrała Stowarzyszenie Europa i My jako jedną z kilku organizacji w Polsce, do udziału w pilotażu programu! Udział w nim pozwoli na podniesienie wiedzy lokalnych organizacji nt. wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych.

resize image.phpDzięki temu skuteczniej będą one mogły realizować swoje cele statutowe, co także oznacza usprawnienie współpracy między samymi organizacjami i środowiskiem, w jakim działają. 

Realizatorem programu Polsko-Amerykańskiej Wolności (PAFW) jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Program stanowi kontynuację dotychczasowych działań PAFW wspierających wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozwoju lokalnym oraz korzysta z doświadczeń FRSI zdobywanych dzięki realizacji Programu Rozwoju Bibliotek. Uruchomienie programu jako samodzielnego przedsięwzięcia zostało poprzedzone okresem badań i analiz. Przeprowadzono liczne konsultacje z ekspertami krajowymi i zagranicznymi. Równie ważna była pierwsza z cyklu ogólnopolskich konferencji „Sektor 3.0” w 2011 roku (z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, specjalistów ICT, naukowców a także gości zagranicznych), która stała się impulsem do uruchomienia programu.

Program powstał, aby rozwijać wiedzę w społecznościach lokalnych o tym, jak najlepiej i najefektywniej wykorzystywać nowoczesne technologie. Dzięki podnoszeniu kompetencji pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania technologii, szansę na rozwój zyskuje cała gmina, działające w niej organizacje i instytucje, a przede wszystkim jej mieszkańcy.

Pierwszym wspólnym spotkaniem – inaugurującym program – będzie konferencja Sektor 3.0 odbywająca się w dniach 21-22 maja 2012 r. w Warszawie. Pierwszy dzień to spotkanie przedstawicieli: organizacji wybranych do programu,  partnerów z samorządu, biblioteki oraz mobilnego doradcy. Natomiast drugi - to otwarty dzień konferencji Sektor 3.0. z udziałem 200 osób, wystąpieniami ciekawych gości i konsultacjami z ekspertami.

Partnerem Stowarzyszenia Europa i My w realizacji programu Nowe Technologie Lokalnie jest Biblioteka Publiczna oraz Gmina Grodzisk Mazowiecki.

Więcej szczegółów już wkrótce.