Wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2012

10 dotacji o łącznej sumie 29.700 złotych dla lokalnych organizacji i grup nieformalnych to wynik siódmej edycji konkursu grantowego przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Europa i My na terenie powiatu grodziskiego. Prezentujemy listę projektów, które komisja zakwalifikowała do dofinansowania.

dzialaj lokalnie gala 02Na początku kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie Europa i My jako Ośrodek Działaj Lokalnie (ODL) wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiło konkurs grantowy w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”.  Jego celem jest aktywizowanie mieszkańców małych miast i miejscowości poprzez wspólne działania na rzecz wspólnie zdiagnozowanych potrzeb i celów ważnych dla całej lokalnej społeczności.

Na konkurs spłynęło 14 wniosków: po 5 wniosków z gminy Grodzisk Mazowiecki i z Milanówka, 2 z Podkowy Leśnej i po jednym z gminy Baranów (Kaski) i gminy Żabia Wola (Petrykozy).

Wyboru zwycięskich wniosków dokonała niezależna Lokalna Komisja Grantowa. Wnioski poddano dwuetapowej ocenie: formalnej i merytorycznej. Do oceny wniosków posłużyły specjalne karty oceny.

Zobacz listę nagrodzonych projektów.

Wyłonione i nagrodzone projekty realizowane będą w okresie od maja do końca października 2012 roku. Uroczyste wręczenie symbolicznych czeków nastąpi w czerwcu podczas Podwieczorku Grantowego. Z opisami nagrodzonych projektów będzie można zapoznać się już wkrótce na stronie www.europaimy.org/dzialajlokalnie

Konkurs wsparli: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Stowarzyszenie Europa i My (1% podatku), Urząd Gminy Milanówek, Urząd Gminy Podkowa Leśna. TY TAKŻE MOŻESZ ZNALEŹĆ SIĘ WŚRÓD NASZYCH PARTNERÓW I SPONSORÓW. Daj nam znać, że jesteś zainteresowany wesprzeć program, a odezwiemy się do Ciebie celem omówienia szczegółów.