Jak przygotować wniosek na realizację zadania publicznego

Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z Urzędem Miasta Milanówka serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu szkoleniowym pt. „Jak przygotować wniosek według nowego wzoru oferty na realizację zadania publicznego i rozliczyć projekt dofinansowany przez samorząd”. Szkolenie odbędzie się 4 czerwca 2012 r. 
w godzinach 16:00-20:00 w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 (sala Urzędu Stanu Cywilnego – budynek B).

wniosek o_dotacje_z_pupNajważniejszym elementem współpracy pomiędzy organami administracji publicznej 
a organizacjami pozarządowymi jest zlecanie organizacjom, w drodze otwartych konkursów, realizacji zadań publicznych. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa niezbędne elementy oferty, procedurę przeprowadzania konkursów, oraz warunki jakim musi odpowiadać umowa zawarta z wyłonioną w tym postępowaniu organizacją pozarządową.

W wyniku nowelizacji ustawy, w zeszłym roku zmieniły się wzory dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o dotacje na realizację zadań publicznych. Zmieniły się formularze sprawozdań a także wzory umów zawieranych przez samorząd z organizacjami pozarządowymi. – Pojawiły się nowe zapisy m.in. możliwość przekazania organizacji środków na realizację zadnia z pominięciem procedury konkursowej – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My, organizator szkolenia. – O tym i o wielu innych aspektach współpracy między trzecim sektorem a administracją będziemy rozmawiać podczas spotkania – dodaje.

W ramach spotkania omówione zostaną m.in. najważniejsze zmiany w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz jej skutki dla organizacji pozarządowych i współpracy z samorządem, a także nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania.

Spotkanie poprowadzi Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko, doradca Wojewody Mazowieckiego, członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wcześniej Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu grodziskiego. Decyduje kolejność zgłoszeń, a pierwszeństwo mają organizacje milanowskie. Wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o rejestrację elektroniczną. Do dnia 1 czerwca (piątek) prosimy przesłać maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. podając imię i nazwisko osoby zgłaszanej oraz organizację i kontakt.

Udział w szkoleniu bezpłatny!