Obywatelstwo Unii Europejskiej

Obywatelstwo Unii Europejskiej – co to takiego? Jakie prawa mają obywatele UE? Czy Unia Europejska to superpaństwo? Na te i inne pytania odpowie dr Marta Witkowska, adiunkt w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Team Europe. Na wykład zaprasza Stowarzyszenie Europa i My wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. 6 grudnia 2012, godz. 10:00, sala widowiskowa Centrum Kultury.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie oraz dyskusji i zadawania pytań. Podczas wykładu dostępne będą także materiały Komisji Europejskiej nt. najważniejszych zagadnień dotyczących Unii Europejskiej. Jednocześnie zachęcamy wszystkie instytucje i organizacje do kontaktu z ekspertami Team Europe.

Czym jest Team Europe?

Team Europe to grupa niezależnych ekspertów stworzona w 1989 roku pod egidą Komisji Europejskiej. Są to osoby, które są gotowe zabierać publicznie głos na tematy związane z Unią Europejską a tworzona przez nich sieć obejmuje swym zakresem każdą dziedzinę polityki UE i większość języków roboczych Unii. Jej członkowie wywodzą się z różnych środowisk. To – między innymi – nauczyciele akademiccy, prawnicy, pracownicy firm konsultingowych, urzędnicy administracji publicznej lub biznesmeni. Łączy ich to, że mają odpowiednie umiejętności komunikacyjne i doświadczenie – naukowe lub zawodowe – w dziedzinie, o której się wypowiadają.

Co może zaoferować Team Europe w Polsce?

W każdym kraju UE, także i w Polsce, działa narodowy zespół Team Europe, którego działalność koordynuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Polski zespół Team Europe (TE) to grupa specjalistów ds. UE i Europy, której skład jest zróżnicowany pod względem wieku, płci, wykształcenia i zawodu. Zgodnie z założeniami KE, eksperci TE wygłaszają wykłady na konferencjach, uniwersytetach i w szkołach na temat UE, integracji europejskiej oraz w zakresie obszarów polityki wspólnotowej, w których się specjalizują. Mogą zostać oni poproszeni o pełnienie roli moderatorów w ramach spotkań, wzięcie udziału w debacie panelowej lub zabranie głosu w otwartej dyskusji na konkretny temat. Członkowie TE piszą również artykuły i udzielają wywiadów w mediach - w swoich wypowiedziach pisemnych oraz podczas wystąpień publicznych z ramienia Team Europe nie wypowiadają się jednak w imieniu Komisji, lecz działają niezależnie.
Członkowie zespołu są specjalistami w odniesiniu do głównych obszarów działania UE, takich jak:
♣ jednoliotyk rynek w UE
♣ polityka spójności (fundusze strukturalne)
♣ energia i zmiany klimatyczne
♣ zrównoważony rozwój
♣ sprawy gospodarcze i kryzys zadłużeniowy niektóych państw strefy euro
♣ Europa w świecie
♣ rozszerzenie
♣ rolnictwo i obszary wiejskie
♣ ogólne zagadnienia związane z UE (włącznie z instytucjami i historią integracji europejskiej)

Grupę docelową Team Europe stanowi ogół społeczeństwa, przedsiębiorcy, sektor publiczny, organizacje pozarządowe oraz związki zawodowe. Nasi eksperci współpracują z Europe Direct – siecią 26 punktów informacyjnych UE zarządzaną przez Komisję Europejską, które organizują debaty, konferencje oraz przygotowują publikacje na tematy związane z różnymi aspektami działań Unii Europejskiej. 

Działalność polskiego zespołu Team Europe koordynuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Aby nawiązać kontakt z członkami TE, należy skontaktować się Przedstawicielstwem, wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub dzwoniąc na numer (22) 55 68 967. http://ec.europa.eu/polska/information/network/team_europe/index_pl.htm