Pomagamy wypełnić PIT za darmo!

Masz problem z wypełnieniem PIT-a? Zwróć się do nas! Profesjonalne księgowe pomogą Ci wypełnić PIT za darmo, pod warunkiem, że 1 procent podatku przekażesz na wsparcie lokalnych działań.

pit foto-250x185Do 25 kwietnia br. w każdą środę i czwartek, w godz. 17.00 – 19.00, w Centrum Kultury na II piętrze (wejście A) dyżurować będą księgowe, które pomogą na miejscu wypełnić PIT. Wystarczy przyjść ze wszystkimi dokumentami, by uzyskać fachową, kompetentną i co najważniejsze bezpłatną pomoc przy rozliczeniu rocznym. Jedynym warunkiem skorzystania z doradztwa jest przekazanie 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Europa i My (KRS 0000 119 073).

Stowarzyszenie Europa i My od 2004 posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Zebrane co roku środki przeznaczamy na stypendia i dotacje dla lokalnych inicjatyw. – Wspólnie z partnerami i sponsorami wspieramy inicjatywy oddolne, pomagamy osobom niepełnosprawnym, integrujemy społeczności, inwestujemy w kulturę, angażujemy się w działania sportowe i edukacyjne. – mówi Daniel Prędkopowicz. Od 2006 roku Stowarzyszenie Europa i My wspiera działania lokalnych stowarzyszeń i grup nieformalnych m.in. w Baranowie, Kaskach, Grodzisku Mazowieckim, Milanówku, Podkowie Leśnej Żabiej Woli. Dzięki dofinansowanym projektom i inicjatywom zrealizowano dziesiątki wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, w których uczestniczyło już blisko 50 tys. osób.

Stowarzyszenie od 3 lat przyznaje stypendia dla dzieci i studentów z powiatu grodziskiego. Środki zebrane w tym roku pozwolą na rozwój programu i zwiększenie liczby stypendystów, zarówno tych dużych, jak i tych uczęszczających na Uniwersytet Dziecięcy.

Kto może przekazać 1%?

1% podatku dochodowego mogą przekazać wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, od przychodów ewidencjonowanych, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także emeryci, pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Jak przekazać 1% podatku?

Każda osoba posiadająca problem z wypełnieniem własnego PITu może przyjść w każdą środę i czwartek w godz. od 17 do 19 do Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, gdzie na II piętrze w biurze stowarzyszenia zorganizowane są bezpłatne dyżury specjalisty ds. podatkowych. Księgowa pomoże wypełnić roczne zeznanie podatkowe. Jeżeli ktoś samemu wypełnia PIT, wystarczy że po wyliczeniu swojego podatku, w rubryce H 122 zeznania podatkowego wpisze numer organizacji pod jakim widnieje ona w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS (0000119073). Podatnik wpisuje także kwotę, którą chce przekazać. Nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Polecamy również darmowy program do wypełniania PIT. Wypełniając roczne rozliczenie podatkowe, każdy ma możliwość zdecydowania o tym czy chce być anonimowy, czy też obdarowana organizacja ma poznać jego dane. Przekazane pieniądze są wpłacane organizacji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.