Zapraszamy na Forum Międzysektorowe - 3 Filary

Już 18 czerwca o godz. 17.00 w Centrum Kultury w Grodzisku Maz. odbędzie się FORUM przedstawicieli samorządów powiatu grodziskiego, organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu, organizowane przez stowarzyszenie Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych „Obiektyw” w ramach projektu „3 Filary – model współpracy międzysektorowej”. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Europa i My.

FORUM jest pierwszym etapem w realizacji projektu, który ma na celu budowę społeczeństwa obywatelskiego poprzez poprawę oraz zacieśnienie relacji i współpracy między lokalnymi samorządcami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Jednym z efektów realizacji tego projektu ma być platforma internetowa, na której wspomniane sektory będą mogły wymieniać się cennymi dla siebie informacjami, nawiązywać kontakty, wspierać swoje działania i inspirować się wzajemnie, tworząc najlepiej rozumiany model społeczeństwa obywatelskiego, którego wypracowanie jest jednym z najważniejszych elementów realizowanego projektu.
W ramach projektu przewidziane są warsztaty, spotkania z ekspertami, konkurs na najlepszą inicjatywę potwierdzającą, że współpraca międzysektorowa jest możliwa i przyniesie korzyści wszystkim jej uczestnikom. Projekt zakończy konferencja, która odbędzie się w grudniu 2013 r.

Projekt objął patronatem honorowym Starosta Powiatu Grodziskiego – Marek Wieżbicki, zaś partnerami zostały gminy Grodzisk Mazowiecki i Milanówek. Partnerstwo zadeklarowali także przedstawiciel organizacji – Stowarzyszenie „Europa i My” oraz biznesu – firma Recykling Feniks.

Swój udział w FORUM potwierdzili już liczni przedstawiciele samorządów, wiele organizacji i lokalnych przedsiębiorców. Wśród gości, którzy przedstawią przykłady dobrych praktyk w obszarze współpracy trójstronnej, wysłuchamy Dyrektor Federacji Polskich Banków Żywności Małgorzaty Lelonkiewicz, specjalistki CSR, dziennikarki Katarzyny Jędrzejewskiej oraz posłanki na Sejm RP Alicji Olechowskiej.

Na zakończenie forum – w ramach zaangażowania społecznego – wystąpi zespół „Latający Dywan”.

Więcej informacji o idei i celach projektu, etapach jego realizacji oraz organizatorach FORUM znajduje się na stronie www.3filary.pl. 

Wszystkich, którzy chcą podzielić się dobrymi pomysłami na poprawę życia społecznego w naszej małej ojczyźnie, zapraszamy do udziału w forum po wcześniejszej rejestracji na stronie www.3filary.pl/zglos-sie.aspx

Patronami medialnymi projektu „3 Filary – model współpracy międzysektorowej” są: Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne Bogoria, Radio Bogoria 94,5 FM, GTV Twoja Okolica, portal Obiektyw.info, Gazeta WPR, portal WPR24


PROGRAM FORUM:
1. Niespodzianka – cz. I
2. Powitanie uczestników Forum
3. Przedstawienie beneficjenta, patrona honorowego, partnerów projektu i gości
4. Przedstawienie idei oraz założeń i celów projektu
5. Wystąpienia partnerów i gości:
a) „Współpraca władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi i lokalnym biznesem”
• Marek Wieżbicki – Starosta Powiatu Grodziskiego
• Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
• Jerzy Wysocki – Burmistrz Milanówka
• Wojciech Hardt – Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego
b) „Dotychczasowe doświadczenia w działaniach na rzecz współpracy międzysektorowej w Powiecie Grodziskim” – Daniel Prędkopowicz – Prezes Stowarzyszenia „Europa i My”
c) „Działania społeczne lokalnego biznesu” – Andrzej Kopeć – Prezes firmy Feniks Recykling
d) „Założenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” – Alicja Olechowska – posłanka na Sejm RP
e) „Pozytywne aspekty współpracy międzysektorowej" – Małgorzata Lelonkiewicz przedstawiciel Federacji Polskich Banków Żywności
6. Wykład "Biznes zaangażowany społecznie – dobre praktyki" – ekspert zewnętrzny
7. Dyskusja nad założeniami i celem projektu
8. Niespodzianka – cz. II
9. Koncert zespołu LATAJĄCY DYWAN

Dla uczestników FORUM przewidujemy poczęstunek.