Wyniki oceny formalnej Działaj Lokalnie

Znamy projekty, które powalczą o tegoroczną dotację w programie Działaj Lokalnie na ternie powiatu grodziskiego. 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 60.808 PLN wpłynęło w tegorocznej edycji konkursu.

Prezentujemy wyniki oceny formalnej i gratulujemy przejścia do drugiego etapu - oceny merytorycznej. Ostateczne wyniki zdobywców grantu poznamy do końca lipca br.

Zobacz listę projektów, które przeszły ocenę formalną.