3 filary, czyli o lokalnej współpracy

18 czerwca w Centrum Kultury w Grodzisku Maz. spotkali się przedstawiciele trzech sektorów, inicjując w ten sposób realizację projektu „3 Filary – model współpracy międzysektorowej”, którego jesteśmy partnerem.

Forum zorganizowało Stowarzyszenie Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych „Obiektyw”, które na realizację projektu otrzymało dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Na FORUM spotkało się ponad 100 osób reprezentujących lokalne samorządy, organizacje pozarządowe i biznes, a także mieszkańcy. Wśród zebranych znaleźli się przedstawiciele samorządu lokalnego w osobach: Starosty Powiatu Grodziskiego Marka Wieżbickiego, Burmistrza Gminy Grodzisk Maz. Grzegorza Benedykcińskiego, Zastępcy Burmistrza Marii Grabowskiej, Burmistrza Milanówka Jerzego Wysockiego oraz Burmistrza Podkowy Leśnej Małgorzaty Stępień-Przygody. 

Wystąpienia prelegentów poprzedziła scenka w wykonaniu aktorów działających w Stowarzyszeniu T-ART z Milanówka, którzy w „Krótkim dialogu między trzema osobami: społecznikiem, urzędnikiem i przedsiębiorcą” przedstawili powszechnie odbierany stan współpracy i porozumienia między trzema sektorami, który nie zawsze owocuje pożądanymi przez wszystkich efektami. Scenka ta wprowadziła uczestników FORUM w tematykę spotkania, ale i skłoniła do refleksji nad potrzebą zmian w sposobie myślenia o wzajemnych relacjach i współpracy organizacji pozarządowych, samorządów i biznesu.

Starosta Marek Wieżbicki przyznał, że wiele obiecuje sobie po tym projekcie, wyrażając gotowość aktywnego uczestnictwa w nim przedstawicieli samorządu lokalnego. Burmistrz Grzegorz Benedykciński, choć nie zgadzał się z obrazem samorządu przedstawionym w scence rodzajowej, wyraził swoje uznanie dla działalności stowarzyszenia TWIS „Obiektyw” i pogratulował cennego społecznie pomysłu, jakim jest projekt „3 Filary – model współpracy międzysektorowej”. Podkreślił przy tym, że w jego samorządowym doświadczeniu i obserwacji aktywność mieszkańców i organizacji pozarządowych bardzo wzrosła i coraz częściej uniezależniają się one od samorządów lokalnych przy pozyskiwaniu środków, czy organizacji życia społecznego.

FORUM stało się także okazją do zaprezentowania przykładów owocnej współpracy samorządów z organizacjami działającymi na terenach gmin powiatu a także przypomnienia rezultatów projektu "Raem łatwiej - kolaicja organizacji pozarządowych powiatu grodziskiego", który był prekursorem działań integracyjnych na naszym terenie. Daniel Prędkopowicz przedstawił osiągnięcia i zmiany, jakie zaszły we współpracy środowiska NGOs, ale mówił też o problemach i trudnościach we współpracy organizacji zwłaszcza z biznesem. Jednocześnie wskazał na korzyści, jakie mogą płynąć ze wspólnego działania trzech sektorów. Obserwacje przedstawiciela organizacji potwierdził w swoim wystąpieniu Andrzej Kopeć, choć wypowiadał się z perspektywy lokalnego przedsiębiorcy, który wspiera i dotuje działania społeczne z pobudek innych niż chęć zysku finansowego. Podkreślał wagę odpowiedzialności lokalnego biznesu w życiu społecznym, w którym ten biznes funkcjonuje.

Na zakończenie uczestnicy FORUM wysłuchali II części „Krótkiego dialogu….” w wykonaniu artystów T-ART i koncertu utytułowanego już Zespołu „Latający Dywan”, który czaruje poezją śpiewaną, a który tworzą głównie mieszkańcy powiatu grodziskiego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie „3Filary” zapraszamy na konsultacje i warsztaty oraz do odwiedzenia strony www.3filary.pl, gdzie zamieszczane są informacje o przebiegu realizacji projektu, terminy spotkań, materiały do pobrania. Strona ta służy także do rejestracji wszystkich, którzy chcą zgłosić swe uczestnictwo w projekcie, a także zaistnieć na platformie informacyjno – komunikacyjnej.