Delegowanie zadań w organizacji pozarządowej

Delegowanie zadań to jedno z ważniejszych zadań menedżera. Często spotykamy się z dość oszczędnym, żeby nie powiedzieć niechętnym podejściem do tego zagadnienia. Liderzy organizacji pozarządowych mają trudności w tym obszarze. Tymczasem skuteczne delegowanie zadań przynosi korzyści zarówno dla liderów, jak i pracowników lub wolontariuszy oraz samej organizacji. Podczas szkolenia zastanowimy się wspólnie po co i dlaczego warto delegować zadania w organizacji oraz jak ten 

proces przeprowadzić w praktyce.

 

szkolenie 22-4000

Szczegółowe zagadnienia:

• czym jest delegowanie zadań?

• po co delegować?

• etapy delegowania zadań

• poziomy delegowania zadań

Szkolenie poprowadzone zostanie metodami aktywnymi w oparciu o doświadczenia uczestników.

Szkolenie poprowadzi Jakub Kamiński - trener, menedżer w organizacji pozarządowej, animator działań społecznych; ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Szkołę Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej; od 2009 r. jest prezesem Kuźni Inicjatyw "Wiskitki.org"; przez 8 lat był menedżerem w spółce komunalnej w Żyrardowie; koordynator wielu projektów społecznych.

Żeby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić zgłoszenie dostępne pod adresem: https://goo.gl/forms/lJcxKqY8ugUMjU1q2