FIO – co słychać?

Pierwsze stanęły w Warszawie. Kolejne w Toruniu, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. Lada dzień stanie również w Żabiej Woli. Mowa o foodsharingu czyli społecznej lodówce otwartej dla każdego 24 godziny na dobę. Zasada działania jest bardzo prosta: zostaw, jeśli masz za dużo, weź – jeśli potrzebujesz.

1lW Polsce marnuje się 9 mln ton jedzenia rocznie, daje to ponad 200 kg na jednego mieszkańca. Społeczne lodówki mają przeciwdziałać marnowaniu żywności. Lodówka w Żabiej Woli stanie obok wejścia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomysłodawcą jest Grupa Nieformalna składająca się z Pani Justyny Wodnickej-Żuk, Pana Tomasza Kujaway i Mariusza Luc, która otrzymała dofinansowanie z programu FIO Mazowsze Lokalnie.

To tylko jedna z wielu akcji wspartych przez Stowarzyszenie Europa i My w ramach projektu „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną" dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W miejscowości Nowy Drzewicz, w gminie Wiskitki, powstało kino letnie, które ma być impulsem do wspólnych spotkań mieszkańców. Jego inicjatorem jest Koło Gospodyń Wiejskich Drzewiczanki. Miejsce spotkań powstaje również w Smolarni. Na niezagospodarowanej działce mieszkańcy przy wsparciu finansowym z FIO budują ziołowy ogród i altanę.

Cieszy nas zaangażowanie mieszkańców w działania dla swojego środowiska. – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My. – Widzimy, że przy niewielkim wsparciu i wspólnej mobilizacji, mieszkańcy nawet niewielkich miejscowości mają wpływ na swoje otoczenie.

Działania w projektach są bardzo zróżnicowane. Wiele podejmowanych działań dotyczy wspólnego spędzania czasu, nawiązywania kontaktów międzypokoleniowych, przywracania dawnych zwyczajów. Piastowskie Stowarzyszenie Bezpieczny Kot postanowiło dotrzeć do okolicznych małych miejscowości i wsi, by zwiększać świadomość dzieci i ich opiekunów w zakresie opieki nad zwierzętami. Chcą zachęcić właścicieli czworonogów do czipowania swoich zwierząt aby zapobiegać ich bezdomności. Dzięki dotacji będą mogli zakupić niezbędny do tych działań sprzęt.

Konkurs „FIO – Mazowsze Lokalnie" realizowany jest w ramach projektu „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną" i dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizatorami projektu są: Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKiAL oraz Fundacja Fundusz Współpracy. Dotychczas, tj. od 2014 roku, w ramach FIO-Mazowsze Lokalnie, dofinansowano już 760 projektów, przekazując na ich realizację ponad 3,2 mln zł. Szczegóły na www.mazowszelokalnie.pl oraz na Facebooku.