Nowe wzory ofert zadania publicznego.

Stowarzyszenie Europa i My zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych na darmowe szkolenie pt. „Nowe wzory ofert oraz nowe wzory sprawozdań z wykonania zadań publicznych ”. 

SZKOLENIE6Szkolenie odbedzie się 4 grudnia 2019 roku o godz. 17-20 w Grodzisku Maz. w Willi Niespodzianak przy ulicy Kościuszki 12.
W programie szkolenia: 
- wypełnianie ofert realizacji zadań publicznych według nowego wzoru, 
- przygotowanie się do rozliczania poprzez rezultaty,
- tworzenie nowego budżetu,
- sprawozdanie z realizacji zadania.

Zapisy

Szkolenie poprowadzi Andrzej Rybus-Tołłoczko, administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od 10 lat pracuje w urzędach samorządowych ( m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od 19 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała m.in. w Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz Federacją Organizacji Pozarządowych „Pomocni Mazowszu". Szkolił w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Jest w nich między innymi administratorem bezpieczeństwa informacji i osobą pozyskującą środki. Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz członka prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy.

Szkoleni jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu Mazowsze Lokalnie.