Sytuacja lokalnych NGO w kontekście COVID-19

Trudna sytuacja związana z pandemią dotyka dzisiaj niemal wszystkich. Organizacje pozarządowe nie są tu wyjątkiem. Z jednej strony stowarzyszenia i fundacje wspierają innych w tym trudnym czasie, a z drugiej często same potrzebują pomocy. Stowarzyszenie Europa i My poprosiło lokalnych liderów o wypełnienie ankiety i wskazanie na ile koronawirus wpływa na ich działalność.

Blisko 90% lokalnych NGO, które wzięło udział w badaniu, ocenia, że sytuacja pandemii i związanych z nią ograniczeń wpływa negatywnie na ich sytuację. 78% organizacji, która wypełniła ankietę zawiesiła wszystkie lub większość prowadzonych dotychczas działań (40,6 % zawiesiło całkowicie, 37,4% zawiesiło ponad połowę). 22% nadal prowadzi działania, z czego tylko 6,3% prowadzi wszystkie lub niemal wszystkie ale w innej formie (np. online). ¼ organizacji podjęła nowe działania. Wśród nich wyróżnić trzeba akcję Hufca ZHP Grodzisk Mazowiecki polegającą na szyciu maseczek, w którą zaangażowały się także inne organizacje jak Stowarzyszenie Geożaba czy . Już ponad 10.000 trafiło m.in. do szpitala, policjantów, domu pomocy społecznej czy seniorów. Kluby sportowe prowadzą interaktywne treningi za pośrednictwem Internetu. Zbierane są komputery dla uczniów, środki na wsparcie służb medycznych, czy prowadzone zakupy dla seniorów i inna forma pomocy sąsiedzkiej.

- Zapewnienie ciągłości usług świadczonych na rzecz swoich „klientów” czy uczestników zajęć jest dzisiaj zdecydowanie lub raczej problemem dla 87% lokalnych organizacji – zauważa Daniel Prędkopowicz. Wszystko zależy od tego, jak długo sytuacja restrykcji w poruszaniu się i gromadzeniu będzie trwała. Aby ułatwić działalność organizacje potrzebują: sprzętu, np. komputerów (35,5%), dostępu do szybkiego Internetu (38,7%), płatnego oprogramowania (29%), kompetencji, których zespół obecnie nie posiada (41,9%). – Dzisiejsze propozycje wsparcia w postaci tarczy antykryzysowej są jedynie pomocne, i to w niewielkim stopniu, dla dużych organizacji lub tych, które prowadzą działalność gospodarczą - zauważa Daniel Prędkopowicz. – Pozostałe muszą szukać rozwiązań polegających na prowadzeniu działań alternatywnych. Pamiętajmy też o przedłużonych terminach na złożenie sprawozdań i zawieszenie biegu terminów niektórych postępowań administracyjnych – dodaje. Uzupełniając te informacje, organizacje wskazują na potrzebę środków, rzetelnych informacji dot. możliwości powrotu do prowadzenia dalszych działań statutowych oraz zapewnienia ze strony dotychczasowych grantodawców instytucjonalnych, w tym samorządu, że zawieszone konkursy grantowe będą kontynuowane we wszystkich działach/dziedzinach.

Udział w badaniu wzięły 32 organizacje z terenu sześciu gmin powiatu grodziskiego i gminy Brwinów. Pełny raport dostępny jest TUTAJ.

Razem łatwiej.