Zmiany w programie Działaj Lokalnie

W związku z rozprzestrzeniającą się w Polsce epidemią COVID-19 oraz podejmowanymi przez rząd działaniami mającymi na w celu jej wyhamowanie, zmieniło się życie lokalnych społeczności pozostających w zasięgu programu, „Działaj Lokalnie". W efekcie zostały wprowadzone zmiany w regulaminie programu. 

 

DL 2020_zmiany

Najważniesze zmiany

Cel konkursu. W 2020 roku możliwe jest przyznanie dotacji na 1-miesięczne projekty, które przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np.: edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.

Wkład własny. W tym roku nie jest wymaganie pozyskanie wkładu finansowego. Cały wkład jaki wnioskodawca poiwnien wniweść do projektu, czyli 25% wnioskowanej kowty, może być w postaci niefinansowej czyli np.: w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

Długość działań. Aby ułatwić dotarcie z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie skutkom epidemi, dopuszcza się realizacje specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc. 

Uproszczenie wniosku.  Uzupełniając wniosek w generatorze odpowiedzi na poszczególne pytania mogą być krótsze, mniej obszerne, bez pogłębionej analizy. Istnie możliwość wstawienia odpowiedzi "nie dotyczy". Nieobowiązkowe pytania z wniosku to: 15f, 15i, 15j, 16, 21. W pytaniu 22 wystarczy wybrać jedną odpowiedz.  W pytaniu 15a powinien znaleść się zapis w jaki sposób projekt przeciwdziała epidemi lub/i jej skutkom.

Zapraszamy do przeczytania listu Joanny Lempart Dyrektora Programowego Polsko-Amerykańskiej Fundacja Wolności i Pawła Łukasiaka - Prezesa Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce dotyczącego Działaj Lokalnie 2020. LIST

Zapraszamy również do przeglądania dokumentów dotyczacych konkursu:

Wzór wniosku z uwagami dotyczącymi uproszczenia wniosku

Regulamin konkursu

Prezentacja dla wnioskodawców