Konkurs Działaj Lokalnie 2021

Do 28 maja 2021 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia a także mogą przeciwdziałać pandemii i jej negatywnym skutkom. Szczegóły na www.europaimy.org
Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza konkurs Działaj Lokalne Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pula środków przeznaczonych na granty wynosi 55 000 zł.

Drugi rok z rzędu mierzymy się z ograniczeniami spowodowanymi pandemią, która ma olbrzymi wpływ na nasze zdrowie, ale także relacje i działania społeczne – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My.Naszym zamiarem jest wspierać te projekty, które aktywizują mieszkańców i są odpowiedzią na lokalne potrzeby, także te związane z powrotem do „normalności”.

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, kluby, fundacje, koła gospodyń wiejskich itp.) posiadające osobowość prawną oraz grupy nieformalne, sołectwa, rady rodziców lub inne, które nawiążą współpracę na czas trwania projektu. Wnioskodawca może otrzymać dotacje w wysokości do 6 tys. na 3-6 miesięczne działania realizowane w okresie od 15 czerwca do 31 grudnia 2021 roku. Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków znajdującego się na stronie www.europaimy.org. Termin składania wniosków upływa 28 maja 2021 roku.

 

REGULAMIN - termin wydłużony do 1 czerwca 2021

WZÓR WNIOSKU

KARTA OCENY FORMALNEJ

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

ZŁÓŻ WNIOSEK!

KLAUZULA RODO

Spotkania informacyjne i konsultacje

7 maja 2021 godz. 16:00 zapraszamy na webinarium dot. zasad konkursu i wypełniania wniosku. W tym roku większość spotkań i konsultacji odbywać się będzie zdalnie: telefonicznie 606131593 i przez Internet. Zapisy na szkolenie: https://mowes.clickmeeting.com/dzialaj-lokalnie-2021/register