Działaj Lokalnie 2022

UWAGA zmiana terminu! Do 13 maja 2022 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia a także mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii oraz prowadzić działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza konkurs Działaj Lokalne Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pula środków przeznaczonych na granty wynosi 55 000 zł.

Po dwóch latach mniejszych lub większych ograniczeń spowodowanych pandemią, która miała olbrzymi wpływ na nasze zdrowie, ale także relacje i działania społeczne, dzisiaj mierzymy się z jeszcze o wiele większym wyzwaniem – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My. – Naszym zamiarem jest wspierać te projekty, które aktywizują mieszkańców i są odpowiedzią na lokalne potrzeby, także te związane z organizacją pomocy oraz integracją i adaptacją uchodźców z Ukrainy”.

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, kluby, fundacje, koła gospodyń wiejskich itp.) posiadające osobowość prawną oraz grupy nieformalne, sołectwa, rady rodziców lub inne, które nawiążą współpracę na czas trwania projektu. Wnioskodawca może otrzymać dotacje w wysokości do 6 tys. na 3-6 miesięczne działania realizowane w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 roku. Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków znajdującego się na stronie www.europaimy.org. Termin składania wniosków upływa 6 maja 2022 roku.

PREZENTACJA - SPOTKANIE INFORMACYJNE PDF

REGULAMIN 

WZÓR WNIOSKU

KARTA OCENY FORMALNEJ

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

ZŁÓŻ WNIOSEK!

KLAUZULA RODO