Mazowsze Lokalnie 2022

Do 14 kwietnia 2022 roku, do godz. 10:00 trwa nasz konkurs Mazowsze Lokalnie, gdzie do wygrania mikrodotacja do 6000 zł na działania lokalne na rzecz dobra wspólnego (w ramach tzw. inicjatywy oddolnej) lub rozwój młodej organizacji pozarządowej (stowarzyszenia, fundacji, KGW, klubu sportowego, itp.).

W tegorocznej edycji, projekty w ramach ścieżki "inicjatywy oddolne" mogą otrzymać dodatkowe punkty strategiczne, tzn., że premiowane są:

  • projekty integrujące i angażujące w działania lokalne imigrantów i uchodźców, szczególnie z Ukrainy
  • projekty ekologiczne 

Wszystkie szczegóły, tj. regulamin, poradnik dla wnioskodawców, link do generatora, materiały (filmy i prezentacje) z webinariów, przykłady zrealizowanych projektów i wiele, wiele innych na naszej stronie www.mazowszelokalnie.pl


Konkurs dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizowane we współpracy z Fundacją Fundusz Współpracy, Stowarzyszeniem BORIS oraz Stowarzyszeniem SOKIAL