Wyniki Działaj Lokalnie 2022

„Ukryta historia Wielkich Grodziszczan” (założenie min. 10 skrytek opencachingowych), „Wędrówki Tezeusza - współczesne migracje” (wspólne polsko-ukraińskie warsztaty teatralne i plastyczne) oraz „Sąsiedzkie podwieczorki we wtorki” (cykl spotkań nawiązujących do historii i kultury regionu) to kilka z wybranych pomysłów, których celem jest aktywizacja społeczności lokalnej. 7 dofinansowanych projektów na łączną kwotę  25.430 zł to efekt pierwszego tegorocznego konkursu w ramach programu Działaj Lokalnie. Przed nami druga szansa na grant do 6.000 zł. Nabór dodatkowy, w którym wnioski można składać do 30 czerwca 2022 roku.

10 wnioskodawców: organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów odpowiedziało na konkurs i przygotowało projekty, które miały inicjować współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, służyć pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawiać jakość życia a także mogły przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii oraz wspierać uchodźców z Ukrainy. – Tegoroczna liczba wniosków jest jedną z najmniejszych w naszej dwudziestoletniej historii – dostrzegają organizatorzy konkursu. – Zauważamy też brak udziału wnioskodawców w spotkaniach informacyjnych i konsultacjach, co ewidentnie przekłada się na jakość projektów. Te, które podlegały ocenie, w małym stopniu wpisywały się w zasady i ideę programu Działaj Lokalnie – dodają. 

Komisja Działaj Lokalnie

Wnioski oceniała Lokalna Komisja Grantowa w składzie: Adriana Skajewska (wiceprezes LGD Zielone Sąsiedztwo), Krzysztof Bońkowski (Redaktor Naczelny Grodziskiego Pisma Społeczno-Kulturalnego Bogoria), Dariusz Dąbrowski (sekretarz gminy Żabia Wola) oraz Łukasz Nowacki (specjalista ds. historii miasta, animator kultury i radny miejski). Komisja zdecydowała o przyznaniu jedynie 7 grantów w wysokości od 2000 do 6000 zł. Łączna wartość dofinansowanych projektów wyniosła 25.430 zł, co oznacza, że pozostało blisko 30.000 zł, o które można się ubiegać w naborze dodatkowym. 

Zgodnie z zasadami programu „Działaj Lokalnie" decyzje podjęte przez Komisję i potwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia Europa i My są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie. Warunkiem przyznania ww. grantów jest poprawienie wniosków zgodnie z rekomendacjami Komisji, przekazanymi bezpośrednio grantobiorcom. Wyłonione i nagrodzone projekty realizowane będą w okresie od czerwca do grudnia 2022 roku. Bardzo prosimy o informację dot. potwierdzenia realziacji projektu. 

L.p.

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Gmina

Wnioskowana kwota 

Proponowana kwota

Punkty (max. 40)

1.

Ukryta historia Wielkich Grodziszczan

Fundacja Sofijka - edukacja i rozwój

Grodzisk Mazowiecki

6 000

6 000

32,0

2.

Wędrówki Tezeusza - współczesne migracje

Stowarzyszenie T-Art.

Milanówek

4 680

4 680

30,5

3.

Sąsiedzkie podwieczorki we wtorki (kontynuacja projektu Sąsiedzkie śniadanie na trawie)

Nieformalna grupa działania "Kierunek Grzegorzewice"

Żabia Wola

5 947

2 000

30,0

4.

Zielony Władysławów

GN: Nasz Władysławów (Stowarzyszenie LGD "Ziemia Chełmońskiego")

Żabia Wola

6 000

3 400

29,0

5.

Swojski Subotnik polsko-ukraiński

GN: To My

Baranów

3 300

2 000

28,3

6.

Sąsiedzka ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach

Żabia Wola

4 580

3 500

28,0

7.

Co Ty pleciesz?

Fundacja Wieświejak

Brwinów

5 850

3 850

26,0

8.

Akumulator radości z tańcem w kręgu

GN: Tancerze w kręgu (Milanowskie Centrum Kultury)

Milanówek

4 400

0

24,8

9.

Książenickie warsztaty kreatywne - zajęcia dla społeczności lokalnej

Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice

Grodzisk Mazowiecki

6 000

0

24,5

10.

Po nitce do kłębka

Koło Gospodyń Wiejskich w Golach

Baranów

6 000

0

21,3

 

Druga szansa

Dodatkowy konkurs, realizowany jest na tych samych zasadach i trwa od 10 do 30 czerwca 2022 roku. Wnioski można składać za pośrednictwem generatora: http://system.dzialajlokalnie.pl

Zapraszamy na spotkanie informacyjne i konsultacje, które odbędą się 21 czerwca o godz. 17:00 w Grodzisku Mazowieckim. Zapisy dostępne tutaj: https://forms.gle/1BrjMVySk1Lifb5D6

Działaj Lokalnie wspierają:

Program „Działaj Lokalnie" realizowany jest na terenie powiatu grodziskiego od 2006 roku, a od 2019 również na obszarze gminy Brwinów. Środki na ten cel pochodzą z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie Europa i My z 1% podatku, od samorządów i lokalnych darczyńców. W 2022 konkurs dofinansowany przez Gminę Brwinów oraz Gminę Grodzisk Mazowiecki. Patronat nad programem objął Burmistrz Grodziska Mazowieckiego – Grzegorz Benedykciński.

.