Zagłosuj w wyborach do KM FEM 2021-2027

W dniach 9-12 grudnia (piątek - poniedziałek) odbędą się wybory mające wyłonić organizacje pozarządowe w Komitecie Monitorującym Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Zachęcamy do głosowania!

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze w zakresie wydawania środków europejskich. Powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą Programem FEM 2021-2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego). W jego skład wejdą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym przedstawiciele świata nauki, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy społeczni). W pracach Komitetu Monitorującego będą brać udział również przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniąc funkcję doradczą.

Teraz przed nami wybór organizacji, które na Mazowszu będą pilnować wydawania unijnych pieniędzy przez następnych kilka lat. Wspólnie z innymi organizacjami wywalczyliśmy największego jak dotąd udziału przedstawicieli sektora obywatelskiego w komitetach monitorujących. Mamy szasnę zadbać o kryteria sprzyjające pozyskiwaniu środków europejskich przez NGO.

Bardzo liczymy na udział Waszej organizacji w wyborach! Głosować może każda organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja, klub sportowy, koło gospodyń wiejskich). Przyłącz się do naszej koalicji i wybierz Stowarzyszenie Europa i My do Komitetu Monitorującego FEM.

DLACZEGO MY?
Stowarzyszenie Europa i My to niezależna organizacja pozarządowa, która od ponad 20 lat działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnia młode organizacje pozarządowe oraz wspiera inicjatywy oddolne. Wśród naszych działań są m.in. takie programy jak: Działaj Lokalnie, Mazowsze Lokalnie, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Centrum Organizacji Pozarządowych, Żurawie Powiatu Grodziskiego. Od lat współpracujemy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i innymi. Dofinansowaliśmy do tej pory blisko 1500 projektów wspierających młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.
Nasi przedstawiciele działali na rzecz sektora społeczeństwa obywatelskiego zasiadając w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Mazowieckim Komitecie Rozwoju Ekonomii SPołecznej czy Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Braliśmy aktywny udział w pracach nad programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki naszemu zaangażowaniu i determinacji mazowieckie organizacje pozarządowe będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie na rzecz wzmocnienia potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu podniesienia jakości realizowanych usług.

KOGO REKOMENDUJEMY?
Do prac w Komitecie Monitorującym FEM 2021-2027 rekomendujemy m.in.:

  • Daniela Prędkopowicza, prezesa Stowarzyszenia Europa i My, politologa, absolwenta studiów podyplomowych z project management (SGH), dyrektora biura zarządzania projektami w Fundacji Fundusz Współpracy, dotychczasowego członka KM RPOWM 2014-2020 oraz wiceprzewodniczącego MKRES
  • Katarzynę Leśko, ekspertkę ds. rozwoju organizacji w BORIS, absolwentkę profilaktyki społecznej i resocjalizacji a także studiów podypomowych Akademia Menedżerów III Sektora (Collegium Civitas), koordynatorkę wielu projektów społecznych a także członkinię ciał dialogu obywatelskiego
  • Michała Bargielskiego, socjologa zajmującego się ewaluacją programów publicznych, badaniem kultury oraz społeczności i liderów lokalnych. Absolwenta Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW.


KIEDY GŁOSOWAĆ?
Macie tylko 4 dni od 9 do 12 grudnia 2022 (piątek - poniedziałek).

JAK GŁOSOWAĆ?
Głosowanie odbywa się TYLKO online poprzez zaznaczenie w edytowalnej karcie odpowiednio wymaganej liczby “X” przy nazwie wybranych organizacji.
Kartę wyborczą na członka KM FEM21-27, podpisaną przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego (e-dowód), należy przesłać w formie w formacie .pdf, na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , w tytule maila należy wpisać – Wybory do KM FEM21-27.

UWAGA: 
Kartę wyborczą należy: 

W tytule maila należy wpisać: Wybory do KM FEM21-27. 

Potrzebujesz więcej informacji? Szczegóły dot. Wyborów znajdują się na https://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/informacje/618-wybory-organizacji-kandydujacych-do-komitetu-monitorujacego-programu-fundusze-dla-mazowsza-2021-2027

Wysłanie kart wyborczych może odbywać się tylko ww. terminie. Głosy wysłane PRZED i PO terminie będą uznane za nieważne.
Jesteśmy do Waszej dyspozycji w razie pytań i wątpliwości.

Zadbajmy o reprezentację niezależnych i dbających o demokratyczne wartości organizacji pozarządowych. Od nas wiele zależy!
Dziękujemy i pozdrawiamy
Zespół Stowarzyszenia Europa i My