Działaj Lokalnie - wyniki naboru dodatkowego

Uprzejmie informujemy, że w wyniku naboru dodatkowego Działaj lokalnie wpłynęły 2 wnioski. Poniżej wyniki obrad komisji grantowej:

1. "Spotkajmy się", projekt grupy nieformalnej Nasz Pszczelin, l. punktów 29,33, kwota dofinasnowania 5.000 zł

2. "Po nitkach do kłębków", projekt Koła Gospodyń Wiejskich w Golach, l. punktów 26,33, kwota dofinansowania 5.200 zł

Program „Działaj Lokalnie" realizowany jest na terenie powiatu grodziskiego od 2006 roku, a od 2019 również na obszarze gminy Brwinów. Środki na ten cel pochodzą z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie Europa i My z 1% podatku, od samorządów i lokalnych darczyńców. W 2022 konkurs dofinansowany przez Gminę Brwinów oraz Gminę Grodzisk Mazowiecki. Patronat nad programem objął Burmistrz Grodziska Mazowieckiego – Grzegorz Benedykciński.


Działaj Lokalnie 2022 - nabór dodatkowy

Do 30 czerwca 2022 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia a także mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii oraz prowadzić działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Czytaj więcej...

Wyniki Działaj Lokalnie 2022

„Ukryta historia Wielkich Grodziszczan” (założenie min. 10 skrytek opencachingowych), „Wędrówki Tezeusza - współczesne migracje” (wspólne polsko-ukraińskie warsztaty teatralne i plastyczne) oraz „Sąsiedzkie podwieczorki we wtorki” (cykl spotkań nawiązujących do historii i kultury regionu) to kilka z wybranych pomysłów, których celem jest aktywizacja społeczności lokalnej. 7 dofinansowanych projektów na łączną kwotę  25.430 zł to efekt pierwszego tegorocznego konkursu w ramach programu Działaj Lokalnie. Przed nami druga szansa na grant do 6.000 zł. Nabór dodatkowy, w którym wnioski można składać do 30 czerwca 2022 roku.

Czytaj więcej...

Mazowsze Lokalnie 2022

Do 14 kwietnia 2022 roku, do godz. 10:00 trwa nasz konkurs Mazowsze Lokalnie, gdzie do wygrania mikrodotacja do 6000 zł na działania lokalne na rzecz dobra wspólnego (w ramach tzw. inicjatywy oddolnej) lub rozwój młodej organizacji pozarządowej (stowarzyszenia, fundacji, KGW, klubu sportowego, itp.).

Czytaj więcej...

Działaj Lokalnie 2022

UWAGA zmiana terminu! Do 13 maja 2022 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia a także mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii oraz prowadzić działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Czytaj więcej...