Działaj Lokalnie 2022 - nabór uzupełniający

Do 30 września 2022 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia a także mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii oraz prowadzić działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Czytaj więcej...

Warsztaty rękodzielnicze dla seniorów

Od 6 do 29 września 2022 roku zapraszamy do Dworku Adama Chełmońskiego w Adamowiźnie na warsztaty zatytułowane „Spotkania z rzemieślnikami”. W programie 12 spotkań m.in. z wikliną, zielarką, perfumiarką czy rękodzielnikiem. Szczegóły na www.utw-grodzisk.pl

Czytaj więcej...

Działaj Lokalnie - wyniki naboru dodatkowego

Uprzejmie informujemy, że w wyniku naboru dodatkowego Działaj lokalnie wpłynęły 2 wnioski. Poniżej wyniki obrad komisji grantowej:

1. "Spotkajmy się", projekt grupy nieformalnej Nasz Pszczelin, l. punktów 29,33, kwota dofinasnowania 5.000 zł

2. "Po nitkach do kłębków", projekt Koła Gospodyń Wiejskich w Golach, l. punktów 26,33, kwota dofinansowania 5.200 zł

Program „Działaj Lokalnie" realizowany jest na terenie powiatu grodziskiego od 2006 roku, a od 2019 również na obszarze gminy Brwinów. Środki na ten cel pochodzą z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie Europa i My z 1% podatku, od samorządów i lokalnych darczyńców. W 2022 konkurs dofinansowany przez Gminę Brwinów oraz Gminę Grodzisk Mazowiecki. Patronat nad programem objął Burmistrz Grodziska Mazowieckiego – Grzegorz Benedykciński.


Działaj Lokalnie 2022 - nabór dodatkowy

Do 30 czerwca 2022 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia a także mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii oraz prowadzić działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Czytaj więcej...

Wyniki Działaj Lokalnie 2022

„Ukryta historia Wielkich Grodziszczan” (założenie min. 10 skrytek opencachingowych), „Wędrówki Tezeusza - współczesne migracje” (wspólne polsko-ukraińskie warsztaty teatralne i plastyczne) oraz „Sąsiedzkie podwieczorki we wtorki” (cykl spotkań nawiązujących do historii i kultury regionu) to kilka z wybranych pomysłów, których celem jest aktywizacja społeczności lokalnej. 7 dofinansowanych projektów na łączną kwotę  25.430 zł to efekt pierwszego tegorocznego konkursu w ramach programu Działaj Lokalnie. Przed nami druga szansa na grant do 6.000 zł. Nabór dodatkowy, w którym wnioski można składać do 30 czerwca 2022 roku.

Czytaj więcej...