Nasze Działania

Stowarzyszenie Europa i My od 2002 roku aktywnie wspiera lokalne społeczności, finansuje oddolne inicjatywy, promuje wolontariat i wzmacnia trzeci sektor. Do głównych działań stowarzyszenia należy także wspieranie współpracy międzypokoleniowej oraz rozwój aktywności młodzieży.

Stowarzyszenie Europa i My jest niezależną organizacją pozarządową, która integruje środowisko organizacji pozarządowych, realizuje projekty mające na celu m.in. wsparcie osób prywatnych, innych instytucji oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

W latach 2002 – 2015 między innymi:

 • przeszkoliliśmy ponad 1.500 osób,
 • wsparliśmy ponad 400 stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych, 
 • przekazaliśmy blisko 450 dotacji i stypendiów, 
 • stworzyliśmy Grodziskie Centrum Pozarządowe oraz Centrum Wolontariatu, 
 • uruchomiliśmy Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Uniwersytet Dziecięcy, w zajęciach których uczestniczyło już blisko 1.000 osób dorosłych i dzieci 
 • zrealizowaliśmy 5 projektów międzynarodowych, w tym dwukrotnie wizyty studyjne dla studentów z Rosji, Białorusi i Rosji, 
 • byliśmy zaangażowani w działania pro frekwencyjne oraz kampanię informacyjną przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
 • stworzyliśmy i jesteśmy wydawcą lokalnej telewizji GTV Twoja okolica 

Stowarzyszenie Europa i My posiada status organizacji pożytku publicznego od 2004 roku. Zebrane co roku środki przeznaczamy na stypendia i dotacje dla lokalnych inicjatyw. Od 2006 roku Stowarzyszenie Europa i My dofinansowało 100 projektów m.in. w Baranowie, Grodzisku Mazowieckim, Milanówku, Nasielsku, Podkowie Leśnej, Pułtusku, Jaktorowie i Żabiej Woli. Dzięki tym inicjatywom zrealizowano dziesiątki wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, w których uczestniczyło ponad 50 tys. osób.

Stowarzyszenie Europa i My finansuje swoją działalność m.in. ze składek, dotacji, darowizn i 1 % podatków. O tej pory pozyskaliśmy i przeznaczyliśmy już ponad 1,5 mln zł na realizację swoich programów.

Stowarzyszenie Europa i My jest inicjatorem powstania i członkiem Koalicji Organizacji Pozarządowych Powiatu Grodziskiego „Razem łatwiej”.

Jesteśmy członkiem założycielem Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

Naszymi partnerami są m.in. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie SOKIAL, Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego”, Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” oraz wiele innych organizacji i instytucji.

Stowarzyszenie Europa i My m.in. za wspieranie swoich grantobiorców otrzymało w 2010 roku wyróżnienie w konkursie na Najefektywniejszą Lokalną Organizację Grantową. Ponadto zostaliśmy uhonorowani nagrodą „Chroniąc Pamięć” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ambasadora Izraela.

W 2015 roku Stowarzyszenie Europa i My otrzymało:

 • Certyfikat Jakości „za spełnianie najwyższych standardów w realizacji Programu Działaj Lokalnie, za tworzenie wzorów działania dla innych organizacji oraz za skuteczne budowanie kapitału społecznego”, 
 • Dyplom z okazji 25-lecia polskiej transformacji „w uznaniu za wniesiony wkład w rozwój odrodzonej polskiej samorządności i życia obywatelskiego oraz zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności” podpisany przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego 
 • Dyplom dla laureata konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”, podpisany m.in. przez Mateusza Morawieckiego, Prezes Banku Zachodniego BZ WBK

Stowarzyszenie Europa i My | KRS 0000 119 073

ING Bank Śląski: 90 1050 1038 1000 0023 0466 7708