Dziedzictwo kulturowe

W ramach obszaru nazwanego przez nas Dziedzictwo kulturowe Stowarzyszenie Europa i My prowadzi działania z szeroko pojmowanej kultury. Dotychczas były to dwa projekty: „Ulica Żydowska” oraz „Kapliczki”. 

„Ulica Żydowska” to przedsięwzięcie, którego celem jest pomnienie utraconej kultury i zapomnianego dziedzictwa dawnych mieszkańców Grodziska Mazowieckiego. Wspólnie z innymi organizacjami, instytucjami oraz osobami prywatnymi zdecydowaliśmy, że podejmiemy się realizacji projektu, dzięki któremu m.in.: 

  • chcemy upowszechniać wiedzę nt. żydowskich tradycji (muzyki, tańca, języka Jidysz, kuchni żydowskiej) i żydowskiej spuścizny wśród obecnych mieszkańców miasta,
  • chcemy by żydowskie dziedzictwo miasta było wśród miekszańców powszechnie znane i szanowane,
  • pragniemy ocalić od zapomnienia zarówno materialne pamiątki po żydowskich mieszkańcach, jak i pamięć, w której mogą być wciąż obecni, jako dawni sąsiedzi, przyjaciele, współmieszkańcy Grodziska Mazowieckiego,
  • chcemy, aby dzięki naszym działaniom mieszkańcy miasta oraz przyjezdni mogli zanurzyć się w bogactwie tradycji, poczuć obecność dawnych sąsiadów i niepowtarzalną atmosferę wielokulturowego niegdyś miasta. 

Projekt dotyczy nie tylko przeszłości, ale także przyszłości. Realizując nasze działania wspieramy postawy otwartości, tolerancji i szacunku dla odmienności kulturowej. Dzięki organizowanym przez nas wydarzeniom mieszkańcy na nowo są w stanie poczuć klimat dawnych lat i wpływ kultury tworzącej ówczesną rzeczywistość.

Projekt „Ulica Żydowska” stanowi część szerszego, kompleksowego przedsięwzięcia, który nazwaliśmy „Grodzisk wielokulturowy”, bowiem w dalszych działaniach planujemy zająć się obecnością także innych nacji na terenie Grodziska Mazowieckiego.

więcej: www.ulicazydowska.pl