Masz głos masz wybór

Stowarzyszenie Europa i My uczestniczyło w akcji Masz głos Masz wybór (MGMW) zorganizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów nieprzerwanie od 2006 do 2017 roku. Dzięki temu zaangażowaniu mieszkańcy Nasielska mieli okazję uczestniczyć w dialogu z władzą (debaty przedwyborcze w 2006 i 2010) oraz debaty publiczne o rozwiązywaniu problemów lokalnych w trakcie kadencji 2006-2010 wiosną i jesienią – łącznie zorganizowano 10 debat publicznych.W kolejnych latach (2007, 2008, 2009 i 2010) zostały podpisane Deklaracje Burmistrza dotyczące rozwiązywania problemów lokalnych oraz zostały sporządzone raporty z przeprowadzonych monitoringów społecznych ww. deklaracji. Wszystkie raporty były na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej serwisu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.nasielsk.pl.

Celem działań w ramach programu jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie do uczestnictwa w życiu publicznym, m. in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie – zarówno u wyborców, jak i u wybieranych, poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.

11 maja 2010 r. Stowarzyszenie Europa i My zorganizowało w kinie Niwa w Nasielsku debatę z mieszkańcami podczas której Burmistrz Nasielska Bernard Dariusz Mucha złożył kolejną deklarację odnośnie rozwiązywania lokalnych problemów, notatka o niej została zamieszczona na stronie Urzędu Miejskiego http://nasielsk.pl. Zorganizowana przez Stowarzyszenie Europa i My debata stworzyła możliwość poznania i zrozumienia różnych poglądów i punktów widzenia nasielskiej społeczności. W dyskusji na temat zaprezentowanych problemów wzięli udział wszyscy, którzy chcieli zabrać głos.

W okresie od maja do listopada 2010 roku Stowarzyszenie Europa i My prowadziło monitoring społeczny w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”, przy czym sam proces monitoringu został podzielony na 3 fazy: wstępną, rozszerzoną i szczegółową. Faza wstępna polegała na obserwacji działań władzy lokalnej za pośrednictwem lektury artykułów zamieszczonych w prasie lokalnej („Życie Nasielska”) i oficjalnych wydawnictwach Urzędu Miasta, w tym na stronie internetowej www.um.nasielsk.pl. Faza rozszerzona to udział koordynatora akcji w Nasielsku w posiedzeniach Rady Miejskiej a także analiza wiadomości ze strony Biuletynu Informacji Publicznej. Ostatnia faza szczegółowa została przeprowadzona w miesiącu październiku i polegała na wyjaśnieniach pisemnych Burmistrza, bezpośrednich rozmowach w Urzędzie Miasta, analizie dokumentów związanych merytorycznie z monitorowanymi działami, jak również wizji lokalnej w terenie i rozmów z mieszkańcami. Przyjęto więc jako zasadę monitoringu dużą różnorodność źródeł informacji, co w naszych zamierzeniach było gwarancją otrzymania w miarę pełnego i obiektywnego końcowego opracowanego sprawozdania.

W 2017 roku wspólnie z władzami samorządowymi gminy Nasielsk! otrzymaliśmy tytuł i statuetkę "Super samorząd 2017". Kapituła nagrody doceniła partycypacyjne zaprojektowanie altany – przestrzeni przyjaznej mieszkańcom – i oddanie głosu najmłodszym nasielczanom.

Koordynatorem działań w Nasielsku była Elżbieta Wróblewska.

Więcej na www.maszglos.pl