Praktyki studenckie

Od 2008 roku Stowarzyszenie Europa i My uczestniczy w projekcie praktyk studenckich „Citi helps students. Students help locally” realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Od trzech lat, przyjmujemy studentów na letnie praktyki, umożliwiając im poznanie specyfiki działania lokalnej organizacji pozarządowej i aktywne włączenie się w jej projekty.

W 2010 r. praktykę w Stowarzyszeniu odbyło kolejnych dwoje studentów, Adelina Gołębiowska i Jan Piotr Ziółkowski. W trakcie ponad trzytygodniowych praktyk studenci poznali grantobiorców konkursu „Działaj Lokalnie” przeprowadzając z nimi monitoring i wywiady na temat dofinansowanych projektów i planowanych działań. 8 wywiadów zostało zarejestrowanych w formie nagrań video i audio, które posłużyły do zmontowania filmu. Ponadto studenci wsparli Stowarzyszenie uaktualniając bazy danych. Studenci opracowali także listę tytułów (artykułów, publikacji, książek) niezbędnych w „Bibliotece Trzeciego Sektora”, która jest dostępna w ramach Grodziskiego Centrum Pozarządowego. Do zadań praktykantów należało także pomoc w przygotowaniu i promocji programu stypendialnego Agrafka Agory.

Szczegóły dotyczące ogólnopolskiego programu na stronie www.praktykilokalne.org 

Jeżeli jesteś zainteresowany praktykami w Stowarzyszeniu Europa i My skontaktuj się z nami.