Program stypendialny

Celem uruchominonego i prowadzonego przez Stowarzyszenie Europa i My lokalnego programu stypendialnego jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz motywowanie uczniów i studentów do dalszego rozwoju i pracy.

Pierwsze stypednia rozdane w roku 2010 otrzymały studentki mieszkające na terenie powiatu grodziskiego. W ramach programu „Agrafka Agory" do wygrania były trzy roczne stypendia, każde po 380 zł. miesięcznie. Podobnie było w roku 2011, kiedy to na jesieni niezależna komisja stypendialna zdecydowała o przyznaniu kolejnych trzech stypendiów studentkom z Grodziska Mazowieckiego.

„Agrafka Agory” to partnerski program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach którego przyznawane są dotacje na skierowane do studentów programy lokalnych organizacji stypendialnych. Stowarzyszenie Europa i My jest jedną z 14 organizacji w Polsce, które otrzymały dofinansowanie na przeprowadzenie lokalnego konkursu stypendialnego w ramach programu. 

Do tej pory przekazaliśmy w formie stypendiów blisko 25.000 zł.

Poza programem „Agrafka Agory" Stowarzyszenie Europa i My oferuje wsparcie i pomoc studentom Uniwersytetu Dziecięcego. Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na stypendia i zwolnienie z opłat w ramach programu. Tego typu przypadki każdorazowo rozwiązywane są indywidualnie.