Projekty międzynarodowe

W ramach działalności międzynarodowej Stowarzyszenie Europa i My współpracowało przy kilku projektach. Głównym kierunkiem naszych działań byli nasi sąsiedzi na wschodzie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z państw Grupy Wyszechradzkiej.

Dwukrotnie realizowaliśmy wizyty studyjne dla studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy w ramach programu Study Tours to Poland (STP). Wizyty służyły poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich. W ramach projektu gościliśmy wyróżniających się studentów na kilkunastodniowe wizyty. W trakcie organizowanych przez nas spotkań studenci mięli  okazję poznać polskie środowiska akademickie, organizacje obywatelskie, spotkać się z liderami życia publicznego, wziąć udział w wykładach, warsztatach, seminariach i imprezach kulturalnych. 

Innym działaniem międzynarodowym był projekt "Sharing the experience of NGOs - współdziałanie i wymiana doświadczeń w zakresie sfery działalności organizacji pozarządowych w Polsce i Kaliningradzie" realizowany w ramach programu Przemiany w Regionie (RITA - Regions in transisions) Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt zakładał przedstawienie partnerom z Kaliningradu polskich rozwiązań legislacyjnych w zakresie działalności NGOs oraz metod współpracy polskich organizacji z administracją samorządową oraz lokalnymi darczyńcami. Polscy eksperci, przedstawiciele Stowarzyszenia Europa i My prowadzili specjalne warsztaty w kaliningradzie, a następnie przedstawiciele organizacji rosyjskich przyjechali na wizytę studyjną do Polski.

Stowarzyszenie Europa i My uczestniczyło także w pracach Konfederacji Młodzieży Wyszehradzkiej. Jesteśmy członkiem założycielem Stowarzyszenia Młodzieży Wyszehradzkiej, będącego związkiem organizacji pozarządowych z czterech państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Słowacji, Czech i Węgier). Stowarzyszenie Europa i My poza corocznym udziałem w konferencji młodzięzy wyszechradzkiej, która odbywała się każdorazowo w innym kraju Grupy V4, zaangażowało się i było odpowiedzialne za warsztaty w ramach polskiej konferencji, która miała miejsce w Warszawie w roku.