Projekty zakończone - archiwum

PROJEKTY EUROPEJSKIE

Od początku swojego istnienia głównym działaniem Stowarzyszenia Europa i My było zaangażowanie na rzecz integracji Polski z Unią Europejską. W ramach tego organizowaliśmy  warsztaty, szkolenia, spotkania i konferencje poświęcone naszemu członkostwu w UE.
Wśród kilku największych i najważniejszych projektów wymienić należy zorganizowaną wraz z Wyższą Szkołą Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora Ogólnopolską Konferencję "Czy było warto? - bilans efektów pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej". Patronat nad tym wydarzeniem objęli Prezes Rady Ministrów, prof. Marek Belka oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Leszek Balcerowicz. Celem konferencji, była kompleksowa analiza dwunastu miesięcy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

Stowarzyszenie Europa i My było członkiem inicjatywy "TAK w referendum".

W 2003 roku realizowaliśmy projekt, który dofinansował Urząd Komitetu Integracji Europejskiej pt. "Dlaczego - TAK?". Była to mini kampania informacyjna, mająca na celu dotarcie do mieszkańców małych miejscowości, częśto do osób sceptycznie nastawionych do integracji z informacjami nt. korzyści i strat z niej płynących.  

 

PROJEKTY EDUKACYJNO-MŁODZIEŻOWE

Stowarzyszenie Europa i My realizowało wraz z lokalnymi partnerami projekty edukacyjne skierowane do młodzieży szkolnej i przedszkolnej. Jednym z takich działań był konkurs europejski dla uczniów szkół gimnazjalnych gminy Grodzisk Mazowiecki, czy Przedszkolna Parada Europejska "Moja Europa".
Inicjatywa skierowana była do wszystkich placówek przedszkolnych. Wszystkie prace wykonane przez przedszkolaków, zaprezentowane były na wystawie plenerowej. Przedszkolna Parada Europejska odbywała się w ramach IX Spotkań Europejskich oraz Europejskich Spotkań Przyjaźni, przy współpracy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana oraz Komisji Unii Europejskiej.