Tvoja okolica - poznaj ją

Wspólnie z partnerami, wśród których są organizacje pozarządowe z gmin Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Baranów, Żabia Wola i Jaktorów, a także Biblioteką Publiczną oraz Starostwem Powiatowym tworzymy wspólną platformę działań i komunikacji.

Ruszyła trzecia edycja programu Lokalne Partnerstwa PAFW. 18 września na uroczystym spotkaniu zostały podpisane umowy pomiędzy przedstawicielami nowych lokalnych partnerstw i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, która jest realizatorem programu. Zaproponowany przez Stowarzyszenie Europa i My projekt jest jedną z 7 inicjatyw wybranych do sfinansowania przez Polsko-Amerykańską FUndację Wolności.

W ramach dofinansowanego projektu powstanie/odbędą się m.in.:

Lokalna telewizja internetowa

logo kolorGTV Twoja okolica, tworzona przez i dla mieszkańców powiatu grodziskiego. GTV Twoja okolica ma na celu pokazywać działalność organizacji pozarządowych, działalność samorządu (np. relacje z sesji rad miejskich), oferować mieszkańcom tworzenie i nadawanie własnych programów. Chcemy aby telewizja GTV stała się źródłem informacji o okolicy. Dzięki formule mini-lokalnej kroniki filmowej będziemy pokazywać miejscowości i zwykłych ludzi żyjących w powiecie grodziskim, rozmowy, życie tu i teraz. Chcemy pokazywać lokalną rzeczywistość, diagnozować problemy i zbierać rozwiązania. Poprzez możliwość prezentowania różnych poglądów szukać też kompromisu i zachęcać do partycypacji, zarówno mieszkańców, jak i władze, a także lokalne firmy. Chcemy, aby działalność telewizji GTV była narzędziem pomagającym mieszkańcom powiatu grodziskiego w integracji i w budowie wspólnoty i tożsamości lokalnej. 

ITydzień aktywności obywatelskiej 

dni z_hobbysmallwydarzenie, które ma na celu promocję różnej aktywności mieszkańców, prezentację hobby, spotkania z ciekawymi ludźmi – mieszkańcami powiatu, oferty organizacji pozarządowych (targi aktywności) i przede wszystkim także promocję telewizji obywatelskiej.

Konkurs na wolontariusza roku, organizację roku (lokalne NGO, które czymś się w danym roku wyróżniła), lokalną instytucję zaangażowaną społecznie – dobroczyńcę roku (przedsiębiorstwo lokalnie społecznie zaangażowane, wspierające dobro wspólne). Chcemy poprzez ten konkurs nagłośnić działania wolontarystyczne, społeczne i dobroczynne w lokalnej społeczności. Chcemy pokazać, jak wiele osób angażuje się w pracę dla innych. Chcemy ich za to nagrodzić.

Sobotnie spotkania w formie Przedszkola Filmowego – chcemy w ramach projektu zachęcać młodych ludzi do tego, aby angażowali się w działania wokół nich a także stawali się ich dokumentalistami. Chcemy traktować film dokumentalny jako pretekst do spotkania z drugim człowiekiem. Będziemy zachęcać uczestników do opisywania świata, rozwijania wyobraźni i przekładania swoich pomysłów na język ruchomego obrazu. Przedszkole Filmowe to sobotnie spotkania – warsztaty dla gimnazjalistów i licealistów, którzy chcą postawić pierwsze kroki na drodze edukacji filmowej. Elementem zamykającym byłby konkurs filmowy „Powiat w oku kamery”.

Udział w imprezach cyklicznie odbywających się na terenie naszego działania takich jak m.in. Otwarte ogrody w Milanówku i Podkowie. Organizacja teatrów ulicznych, festiwal grafiti, działania pozwalające organizacjom pozarządowym zaistnieć w przestrzeni publicznej…

REZULTATY:

 • Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działania lokalnych ngo, w tym powstanie kilku nowych stowarzyszeń i fundacji
 • 9 nagrodzonych w konkursach na wolontariusza roku, organizację roku i darczyńcę roku 
 • powstanie platformy/ strony www będącej Lokalną telewizją obywatelską, na której prezentowane będą materiały z działalności organizacji pozarządowych, wydarzeń lokalnych oraz filmy i programy powstałe z inicjatywy mieszkańców powiatu grodziskiego (wskaźnikiem też będą statystyki oglądalności strony – planujemy, w końcowej fazie projektu będzie ją odwiedzać ok. 2 tys. osób miesięcznie) 
 • 30 osób, które nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności posługiwania się kamerą 
 • 10 seansów objazdowego kina lokalnego 
 • 20 spotkań dla dzieci i młodzieży – zabawa w film − konkurs filmowy dla najmłodszych „Powiat w oku kamery” 
 • 10 tys. osób pośrednio i bezpośrednio zaangażowanych w działania projektowe. 

Partnerami przedsięwzięcia są m.in.

 • Obiektyw.info, 
 • LGD Ziemia Chełmońskiego, 
 • LGD Zielone Sąsiedztwo, 
 • Związek Podkowian, 
 • Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, 
 • Hufiec ZHP Grodzisk Mazowiecki, 
 • Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic, 
 • Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki 
 • Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim, 
 • Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim 
 • Stowarzyszenie Grupa Wsparcia Podwodnego Oxygen
 • Grodzio.pl

Zachęcamy do współpracy i śledzenia informacji na naszej stronie oraz profilu FB.

lokalne partnerstwa_PAFW

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Lokalne Partnerstwa PAFW Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.