Projekty

Tytuł projektu: „Senior nasz skarb!"
Realizator projektu: Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach
Czas trwania: 1.09.2014 -27.02.2015
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Książenicach
Wysokość dotacji: 4500 zł
Więcej informacji o realizatorze projektu: http://www.fundacja.ksiazenice.net/
Na pozór Książenice to niewielka miejscowość jakich wiele - jest tam szkoła, przedszkola, lokalne centrum kultury, przychodnia. Jest jeszcze coś, co świadczy o sile tego miejsca - to potencjał najstarszych jego mieszkańców, który został pokazany w projekcie Fundacji Przyjaciele Szkoły w Książenicach "Senior nasz skarb!".
Znany w psychologii syndrom rdzewienia dotyka ludzi starszych, którzy po latach intensywnej pracy przestają być aktywni zawodowo. To problem, który nie ominął książenickich seniorów.  - Obserwując ten problem w naszej miejscowości, chcieliśmy stworzyć osobom starszym możliwość wyjścia z domu, podzielenia się swoimi pasjami – mówiła Iwona Rok, prezeska Fundacji.
Wszystkie z zaplanowanych sześciu spotkań odbyły się na świetlicy Szkoły Podstawowej w Książenicach. Pozostające po godzinach lekcyjnych dzieci miały okazję do aktywnego i twórczego spędzenia czasu. Goście specjalni spotkań, często dziadkowie i babcie dzieci, opowiadali o swoich pasjach.  Wydarzeniem, podsumowującym projekt był Dzień Babci i Dziadka, podczas którego dzieci zaprezentowały zaproszonym seniorom swoje liczne umiejętności  i talenty.

Tytuł projektu: Migawki historii - 25 lat później
Realizator projektu: Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych w Milanówku
Czas trwania: : 9.08.-31.12.2014.
Miejsce realizacji: Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych w Milanówku
Wysokość dotacji: 3800 zł
Więcej informacji o realizatorze projektu: https://www.facebook.com/pages/Dzienny-O%C5%9Brodek-Wsparcia-dla-Os%C3%B3b-Starszych/410038735807960?fref=ts
Do rozmów o społecznych, politycznych i obyczajowych zmianach ostatnich 25 lat realizatorzy projektu "Migawki historii" zaprosili osoby uczęszczające na zajęcia do Dziennego Ośrodka Wsparcia Osób Starszych w Milanówku. Na spotkaniach bywało nostalgicznie, choć nie zabrakło żywiołowych dyskusji.  Ostatnie, podsumowujące spotkanie, odbyło się przed świętami bożonarodzeniowymi. Projekt "Migawki historii - 25 lat wolności" była propozycją przede wszystkim do osób powyżej 60 roku życia, które skupione są wokół działań Dziennego Ośrodka Wsparcia Osób Starszych w Milanówku.
W ramach projektu odbyło się 5 spotkań, dla których główną osią była refleksja na temat zmian w obyczajowości, kulturze i polityce naszego kraju ostatnich 25 lat. Organizatorzy zadbali, aby wśród zaproszonych gości znaleźli się Ci, którzy mieli bezpośredni wpływ na kształt rzeczywistości po 89 roku. W spotkaniach wzięli między innymi: Andrzej Pettyn - popularyzator wiedzy o Milanówku, animator wielu działań na niwie kulturalnej, historycznej i wydawniczej, poliglota i dziennikarz, Ryszard Bugaj - aktywny uczestnik  zmian społeczno-gospodarczych minionego ćwierćwiecza, polski polityk, doktor habilitowany nauk politycznych., uczestnik obrad Okrągłego Stołu.
Pomimo budzącego kontrowersję tematu, spotkania odbywały się w przyjaznej i miłej atmosferze - przyznał jeden z realizatorów projektu, Michał Gieres. - Słuchacze bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusjach, poruszali wątki nie tylko polityczne i społeczne, ale i osobiste. Nostalgia przeplatała się z pewnego rodzaju goryczą i tęsknotą za czasami, które minęły - dodaje.
Projekt spowodował nie tylko aktywizację osób starszych, ale pobudzenie zainteresowania lokalnymi odcieniami historii wśród młodszego pokolenia. Podobne spotkania planowane są w miejscowym liceum.

Tytuł projektu: „Wolność - kocham i rozumiem. Widowisko teatralno-muzyczne”
Realizator projektu: Akademia Profil
Czas realizacji: 1.09.-21.12.2014.
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Książenicach
Wysokość dotacji: 4000 zł
Więcej informacji o realizatorze projektu: http://akademiaprofil.org/
Dwa miesiące trwały przygotowania do finału projektu "Wolność- kocham i rozumiem" Akademi Profil. Sześcioletni adepci sztuki aktorskiej pod okiem pedagogów, swoich rodziców i profesjonalnych aktorów szlifowalo umiejętności wokalno-aktorskie. Wszystko po to, aby w dniu Kiermaszu Świątecznego w Szkole Podstawowej w Książenicach brawurowo zaprezentować poprzez muzykę zmiany, które dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat od odzyskania wolności.
Finałowy występ zespołu amatorów, głównie złożonych z dzieci uczęszczających do zerówki, przyciągnął tłumy. Na widowni pod napisem "Stacja Wolność" zasiadły zdenerwowane debiutem rodziny występujących, ale i uczestniczący w Świątecznym Kiermaszu - mieszkańcy Książenic, Opych i Radoni. Młodzi aktorzy, przebrani w charakterystyczne dla okresu przemian stroje (królowały stroje hippisów i punków), śpiewając i deklamując przeprowadzili widownię przez 25 lat przemian ustrojowych. Do nucenia przerobionych i zaaranżowanych na tą okazję kultowych piosenek przyłączyli się rodzice dzieci. KSU, Dżem, CHłopcy z Placu Broni - to ich utwory zobrazowały dojrzewanie do wolności w przeciągu ostatnich dwóch dekad.
- Ten projekt zadziałał na kilku poziomach - mówi Magdalena Masewicz-Kierzkowska, pomysłodawczyni projektu. - Naszym celem było zorganizowanie przed wszystkim widowiska, ale okazało się, że równie ważne były przygotowania do niego. Rodzice, któzy brali udział w próbach opowiadali dzieciom nie tylko o przemianach ustrojowych, ale i swojej młodości. Pogłębiły się więzi między pokoleniowe, nawiązały nowe przyjaźnie między rodzicami - dodaje.
Widowisko miało okazję zobaczyć ponad 300 osób, w przygotowanich do spektaklu wzięli udział rodzice, rodzeństwo, nauczyciele oraz profesjonalni twórcy teatralni. Rodzice odpowiedzialni za przygotowanie strojów i scenografii spotykali się podczas prób swoich pociech. Gorące dyskusje o współczesnej kondycji naszego Pańśtwa, najważniejszych wartoścach i wspomnienia sprzed lat pozwoliły lepiej się poznać, powstała grupa przyjaciół z wieloma pomysłami na dalsze wspólne działanie. Nieagatelną rolę odegrały również nauczycielki, które w czasie lekcji kontynuowały rozmowę z dziećmi na temat wolności i demokracji. - Pytanie o wolność sześćiolatka daje zaskakujące odpowiedzi, otwiera na małego człowieka, ale i daje do myślenia - mówi Maciej Kierzkowski, muzyk biorący udział w przygotowaniach do spektatklu. Współpraca z stołecznymi aktorami zaangażowanymi w projekt zaowocowała planami na współpracę w ramach koła teatralnego w szkole. Parafrazując wielkiego Gałczyńskiego możemy potwierdzić " Kurtyna opadła optymistycznie".


Tytuł projektu: „Kaski - 25 lat później”
Realizator projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic
Czas realizacji: 01.08.2014 – 31.01.2015
Wysokość dotacji: 5000 zł
Więcej informacji o realizatorze projektu: http://akademiaprofil.org/
Sala konferencyjna Biblioteki w Kaskach najważniejszego dla projektu dnia pękała w szwach. Dwa wydarzenia, które złożyły się na finałowe działanie projektu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic - debata  pt. "Demokracja - wolność - odpowiedzialność" i wernisaż wystawy "Kaski 25 lat później" przyciągnęły kilkadziesiąt osób zainteresowanych tematem demokratycznych zmian w wymiarze lokalnym. W wydarzeniu wzięli udział między innymi dyplomata, samorządowiec i politolog - Pan Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, starosta powiatu grodziskiego - Pan Marek Wieżbicki oraz wójt gminy Baranów Pan Andrzej Kolek.
"Punktem wyjścia dla naszego projektu była 25 rocznica pierwszych demokratycznych wyborów w 89 roku oraz samorządowych w roku 90 tym. Stąd też tytuł naszej debaty - "Demokracja - wolność - odpowiedzialność" -  mówi prezeska Stowarzyszenia Rozwoju Na Rzecz Kask i Okolic, koordynatorka projektu "Kaski - 25 lat później, Pani Grażyna Tober."A dlaczego demokracja? Wiadomo, demokracja to ludzie. Dlaczego wolność? Bo w ramach demokracji możemy niemalże wszystko. I w końcu - dlaczego odpowiedzialność? Bo będąc wolnymi jesteśmy odpowiedzialni za nasze działania" - dodaje.
Debata kończąca projekt była okazją do zaprezentowania zmian, które zaszły w Polsce na trzech poziomach, zaś wystawa fotografii przedstawiających zmiany w Kaskach ostatnich 25 lat przenosiła dyskurs o transformacji na poziom lokalny. Gość specjalny debaty - związany z Kaskami dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas - dyplomata, samorządowiec i politolog rzucił światło na zmiany w pojmowaniu demokracji w Polsce, wójt gminy Baranów - Pan Andrzej Kolek - przedstawił zmiany, które zaszły w samorządach, kładąc nacisk na zmiany w gminie Baranów, Katarzyna Łabędź - przedstawicielka Stowarzyszenia Europa i My, Ośrodka Działaj Lokalnie przedstawiła formowanie się III sektora w Polsce.
Po debacie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na wystawę fotografii przedstawiających zmiany, które zachodziły w Kaskach. Zaprezentowane na wystawie zdjęcia pochodzące z albumów mieszkańców, podzielono na trzy kategorie. Pierwsza - dotycząca miejsc ukazywała zmiany w infrastrukturze Kask, druga kategoria obejmowała zdjęcia osób aktywnie działających na rzecz Kask i okolic, w tym radnych i wójtów gminy, trzecia kategoria to zdjęcia dokumentujące wydarzenia integrujące mieszkańców Kask. Oglądanie zdjęć było okazją do wspominania dawnych czasów, refleksji na temat zmian i gorących dysksuji.
"Zarówno wystawa, jak i cały projekt, to wspólny wysiłek przedstawicieli różnych środowisk, z którymi współpracujemy. Tylko wspólne działanie wszystkich organizacji i instytucji funkcjonujących w naszej miejscowości mogło dać taki efekt, jakim jest to wydarzenie" przyznaje Pani Grażyna Tober.

Tytuł projektu: „Wolność na Konarowej polanie”
Realizator projektu: Stowarzyszenie Działań Twórczych "Parabuch"
Czas realizacji: 1.08.2014-31.01.2015
Wysokość dotacji: 4000 zł
Więcej informacji o realizatorze projektu: http://www.parabuch.org/

Konarowa Polana to zaciszne miejsce położone na niebieskim szlaku turystystycznym w Radoniach. To miejsce, gdzie krzyzują się ścieżki mieszkańców i turystów z regionu, którzy poszukują  odpowczynku na łonie natury. W poprzednich latach, wspólnymi siłami mieszkańców na polanie postawiono wiatę, w tym roku udało się ją doposażyć.  Aby tego dokonać przeprowadzono warsztaty stolarskie, których rezultatem było stworzenie pod okiem zawodowego stolarza stołu i ławek. Dodatkowo, podczas pot luckowego spotkania mieszkańców na polanie można było usłyszeć o zachowaniach ptaków i oglądnąć albumy piór zaprzyjaźnionej ze Stowarzyszeniem artystki. Była to okazja do wspominania innego z działań: dokarmiania ptaków w ziemie, kiedy to wiata pełniła rolę ptasiej stołówki. 

 

Tytuł projektu: „Grodziski Piknik Bezpieczeństwa”
Realizator projektu: Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto i Gmina
Czas realizacji: 1.08.-31.10.2014
Miejsce realizacji projektu: Grodzisk Mazowiecki
Wysokość dotacji: 3400 zł
Więcej informacji o realizatorze projektu: http://bmig.eu.interiowo.pl/

Realizatorzy projektu „Grodziski Piknik Bezpieczeństwa” założyli przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Grodziska Mazowieckiego poprzez udział w spotkaniach ze służbami mundurowymi, skorzystaniu z porad oraz możliwości sprawdzenia własnej wiedzy czy swoich reakcji w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
Najważniejszym działaniem w ramach projektu było zorganizowanie „Grodziskiego Pikniku Bezpieczeństwa”, w trakcie którego mieszkańcy mogli odwiedzić m. in. stoiska Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, Policji, Straży Miejskiej oraz Pożarnej. Przy każdym stoisku dorośli mieli okazję zasięgnąć porad lub poddać się "badaniom," np. na zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu czy sprawdzić swoje reakcje w alkogoglach. Dla dzieci i młodzieży przygotowano konkursy oraz zawody z zakresu bezpieczeństwa, np. jazda na czas na rowerowym przenośnym placu manewrowym, konkurs wiedzy (testowy i sprawnościowy), związany z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach. Wszyscy uczestnicy mieli okazję również poćwiczyć sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tytuł projektu: „Przystanek  Petrykozy”
Realizator projektu: Nieformalna Grupa Animatorów i Twórców
Czas realizacji: 15.05.-30.09.2014
Wysokość dotacji: 3580 zł
Więcej informacji o realizatorze projektu: https://www.facebook.com/NieformalnaGrupaAnimatorowITworcow?fref=ts
Projekt zakładał przeprowadzenie tygodniowych warsztatów wakacyjnych dla dzieci mieszkających i przebywających w okolicy wsi Petrykozy. Warsztaty poprzedzone byly pracą z wolontariuszami, którzy w tym roku będą samodzielnie przygotowali część zajęć dla dzieci.
W ramach tegorocznych warsztatów przeprowadzono zajęcia dramowe, uczestnicy wybiorali się w podróż dookoła Azji na warsztatach międzykulturowych, poznali tradycję robienia makatek, rozwinęli umiejętności redagowania tekstu, a w wolnych chwilach uczestniczyli w  zabawach ruchowych. Dodatkowo, na zakończenie projektu dzieciaki ze swoimi rodziacami i dziadkami przygotowali wspólne ognisko, które było okazją do zaprezentowania szerszej publiczności prac i występów dzieci biorących udział w zajęciach.

2014_Akademia P...
2014_Akademia P...
2014_Akademia P...
2014_Akademia P...
2014_Akademia P...
2014_Fundacja P...
2014_Fundacja P...
2014_Fundacja P...
2014_Fundacja P...
2014_Fundacja P...
2014_Fundacja P...
2014_Stowarzysz...
2014_Stowarzysz...
2014_Stowarzysz...
2014_Stowarzysz...
2014_Stowarzysz...
2014_Nieformaln...
2014_Nieformaln...
2014_Nieformaln...
2014_Nieformaln...
2014_Nieformaln...
2014_Dzienny Oś...
2014_Dzienny Oś...
2014_Dzienny Oś...
2014_Stowarzysz...
2014_Stowarzysz...
2014_Stowarzysz...
2014_Stowarzysz...
2014_Stowarzysz...
2014_Stowarzysz...
2014_SDT Parabu...
2014_SDT Parabu...
2014_SDT Parabu...
2014_SDT Parabu...

Realizatorzy projektu „Grodziski Piknik Bezpieczeństwa” zakładają poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Grodziska Mazowieckiego poprzez udział w spotkaniach ze służbami mundurowymi, skorzystaniu z porad oraz możliwości sprawdzenia własnej wiedzy czy swoich reakcji w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

Najważniejszym działaniem w ramach projektu będzie zorganizowanie „Grodziskiego Pikniku Bezpieczeństwa”, w trakcie którego mieszkańcy będą mogli odwiedzić m. in. stoiska Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, Policji, Straży Miejskiej oraz Pożarnej. Przy każdym stoisku dorośli będą mogli zasięgnąć porad lub poddać się "badaniom," np. na zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu czy sprawdzić swoje reakcje w alkogoglach. Dla dzieci i młodzieży przygotowane zostaną konkursy oraz zawody z zakresu bezpieczeństwa, np. jazda na czas na rowerowym przenośnym placu manewrowym, konkurs wiedzy (testowy i sprawnościowy), związany z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach. Wszyscy będą mogli również poćwiczyć sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE