Nasi partnerzy

Stowarzyszenie podejmuje współpracę z różnymi partnerami zarówno w Polsce, jak i za granicą, zależnie od tematu i rodzaju przedsięwzięcia. Szczególnie mocno współpracujemy z nauczycielami, szkolnymi klubami europejskimi i innymi organizacjami młodzieżowymi. Pomagamy w tworzeniu nowoczesnego sektora publicznego oraz wspieramy sferę organizacji pozarządowych. Organizujemy działania wspomagające unowocześnianie administracji regionalnej oraz wzmacniające pozycję i siłę samorządów lokalnych.

Stowarzyszenie Europa i My współpracuje z lokalnymi mediami:

 • Radiem Bogoria, 
 • Pismem Społeczno – Kulturalnym „Bogoria”, 
 • „Życiem Nasielska”, 
 • Gazetą Grodziską, 
 • Wspólnym Powiatem, 
 • Gazetą WPR i portalem WPR24.pl, 
 • portalem Obiektyw.info, 
 • InfoGrodzisk.pl oraz wieloma innymi. 

Posiadamy rozliczne kontakty międzynarodowe, które przyczyniają się do tego, iż członkowie naszego stowarzyszenia mają możliwość wymiany doświadczeń i kontaktów z ludźmi z całego świata. W różny sposób współpracujemy z Obwodem Kaliningradzkim (ELSA Kaliningrad, YULA, TSUNAMI), Słowacją (Forum for International Co-operation – Bańska Bystrzyca), Czechami (Praga), Węgrami (Budapeszt), Niemcami (Konstancja) i Stanami Zjednoczonymi (Fredonia).

W Polsce partnerami/grantodawcami Stowarzyszenia są m.in.:

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, inne uczelnie i ośrodki badawcze, 
 • Starostwo Powiatowe oraz urzędy gmin w powiecie grodziskim, 
 • Przedszkole nr 5 w Grodzisku Mazowieckim, 
 • Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, 

a także cały szereg organizacji pozarządowych w tym m.in.:

 • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
 • Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, 
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana, 
 • Forum Młodych Dyplomatów, 
 • grantobiorcy programu Działaj Lokalnie, 
 • inne.