O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Europa i My jest niezależną organizacją pożytku publicznego, która realizuje działania w sferze promocji integracji europejskiej, rozwoju regionalnego, promocji i organizacji wolontariatu oraz wspierania społeczeństwa obywatelskiego i pomocy społecznej.

Stowarzyszenie Europa i My w swojej działalności skupia sie m.in. na:

  • wspieraniu lokalnych inicjatyw poprzez organizowanie konkursów grantowych w ramach programu "Działaj Lokalnie" oraz "FIO-Mazowsze Lokalnie" i dofinansowywanie ciekawych projektów;
  • realizowaniu projektów społecznych, mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji rodzinnej („Wigilijny Uśmiech Dziecka", „Dolina Rytmu - wsparcie młodzieży gminy Nasielsk", itp.)
  • prowadzeniu ustawicznej edukacji dorosłych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim;
  • projektach edukacyjnych, szkoleniach i konferencjach dotyczących szeroko-pojmowanej integracji europejskiej oraz rozwoju regionalnego;

 

Działamy od 2002 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową działającą aktywnie zarówno lokalnie (Grodzisk Mazowiecki, Pułtusk, Nasielsk), jak i regionalnie (Mazowsze) i międzynarodowo.

 

Nasze doświadczenie ma swoje poparcie w realizacji wielu długoterminowych projektów finansowanych między innymi przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Europejski Fundusz Społeczny), Gminę Grodzisk Mazowiecki, Samorząd Województwa Mazowieckiego i inne. Projekty zakończyły się sukcesem, a wszystkie rozliczenia finansowe uzyskały akceptację sponsorów. Świadczy to o tym, że potrafimy zarządzać dużymi projektami zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym.

 

Kontakt | KRS 0000119073 | NIP: 5681510181 | REGON: 130917019

 

Darowizny i wpłaty prosimy kierować na konto w ING Banku Ślaskim nr: 90 1050 1038 1000 0023 0466 7708. Dziękujemy :)