Sprawozdania

Każda organizacja, w tym także organizacja mająca status OPP, ma obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Organizacje pożytku publicznego dodatkowo mają także obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania merytorycznego.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego OPP muszą też opublikować (zamieścić) sprawozdanie merytoryczne w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) oraz udostępnić te ifnormacje publiczne. Poniżej prezentujemy nasze sprawozdania roczne.

Rok 2016

pdfSprawozdanie merytoryczne za rok 2016.pdf506 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2016 - bilans.pdf200.33 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2016 - uzupełnienie do bilansu.pdf228.37 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2016 - rachunek wyników.pdf238.66 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2016 - informacja dodatkowa.pdf166.73 KB


Rok 2015

pdfSprawozdanie merytoryczne za rok 2015.pdf498.31 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2015 - bilans.pdf199.96 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2015 - rachunek wyników.pdf238.51 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2015 - informacja dodatkowa.pdf168.79 KB


Rok 2014

pdfSprawozdanie merytoryczne za rok 2014486.43 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2014 - informacje ogólne161.15 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2014 - bilans198.82 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2014 - rachunek wyników237.44 KB

pdfSprawozdanie finansowe za 2014 rok - informacje uzupełeniające182 KB


Rok 2013

pdfSprawozdanie merytoryczne za rok 2013462.5 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2013 - bilans199.4 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2013 - rachunek wyników201.28 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2013 - informacja dodatkowa152.48 KB


Rok 2012

pdfSprawozdanie merytoryczne za rok 2012464.13 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2012 - bilans198.96 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2012 - rachunek wyników200.97 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2012 - informacja dodatkowa152.66 KB

Rok 2011

pdfSprawozdanie merytoryczne za rok 2011615.92 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2011 - informacja dodatkowa215.08 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2011 - bilans281.09 KB

pdfSprawozdanie finansowe za rok 2011 - rachunek wynikow284.07 KB


Rok 2010

pdfSprawozdanie merytoryczne za 2010 rok6.81 MB

pdfSprawozdanie finansowe za 2010 rok5.54 MB


Rok 2009

Kolejne (wcześniejsze) sprawozdania możesz pobrać ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ze specjalnego archiwum bazy sprawozdań OPP.