Władze

Zarząd Stowarzyszenia Europa i My:

 • Daniel Prędkopowicz

Prezes Zarządu. Politolog, ekspert ds. funduszy europejskich, promocji i zarządzania projektami. Absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (dzisiaj Akademia Humanistyczna) i studiów podyplomowych z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Uczestniczył w programie naukowym EUROSIM na State University of New York we Fredonii (USA). Od ponad 20 lat związany z trzecim sektorem. Zawodowo dyrektor Biura Zarządzania Projektami w Fundacji Fundusz Współpracy, były kierownik Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prezes Instytutu Gantta oraz członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przez dwie kadencje członek (wiecperzewodniczący i sekretarz) Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w kancelarii Prezydenta RP, ministerstwie gospodarki i pracy, ministerstwie rozwoju regionalnego, w ośrodku pomocy społecznej oraz w biznesie.  predkopowicz(at)europaimy.org 

 • Bartosz Kołomański

Wiceprezes Zarządu. Absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, przedsiębiorca. kolomanski(at)europaimy.org

 • Marcin Kraszewski

Sekretarz/skarbni, absolwent Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Ekspert i specjalista ds. funduszy europejskich. Przez wiele lat zajmował się informacją i promocją Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracował w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Centrum Projektów Europejskich. Muzyk, od ponad 18 lat gra na perkusji. Obecnie pracuje nad materiałem na płytę. kraszewski(at)europaimy.org

Zespół/ wolontariusze

Ewa Bartczak, Działaj Lokalnie, FIO-Mazowsze Lokalnie, bartczak(at)europaimy.org

Anna Kryńska, Działaj Lokalnie, Nowe Technologie Lokalnie, GTV Twoja okolica, krynska(at)europaimy.org

Alicja Zdrojewska, Uniwersytet Trzeciego Wieku

Bianka Rafalska, Uniwersytet Trzeciego Wieku

Małgorzata Pawłowska, Uniwersytet Trzeciego Wieku

Bożena Zielińska, Uniwersytet Trzeciego Wieku

Teresa Fifielska-Nowak, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gminna Rada Seniorów

Bogumiła Wielocha, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gminna Rada Seniorów

Joanna Sarnecka, Ulica Żydowska

Gabriela Szpot, grafik

 

Komisja Rewizyjna

 • Piotr Mergner, 
 • Cezary Zawadzki
 • Beata Dudzińska

Członkowie stowarzyszenia

 • Joanna Kapuściak-Komoszka
 • Bartosz Kołomański
 • Krzysztof Komoszka
 • Justyna Kopeć
 • Marcin Kraszewski
 • Piotr Mergner
 • Beata Dudzińska
 • Daniel Prędkopowicz
 • Renata Prędkopowicz
 • Sebastian Prędkopowicz
 • Sylwia Sztark
 • Elżbieta Wróblewska
 • Cezary Zawadzki