Jak przekazać 1%

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Stowarzyszenie Europa i My jest organizacją posiadającą status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku. Numer KRS 0000119073 możesz sprawdzić w Wyszukiwarce podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Wyszukiwarce podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla Stowarzyszenia Europa i My jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 0000119073.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel); informację tę może zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”. Informacje te zostaną przesłane przez Urzędy Skarbowe jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

KROK 3. US przekazuje pieniądze dla Stowarzyszenia Europa i My

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

Będziemy wdzięczni za podanie swych danych osobowych, dzięki czemu będziemy mogli bezpośrednio wysłać podziękowanie za przekazanie 1% swojego podatku oraz informować o działaniach Stowarzyszenia i przeznaczeniu kwoty uzyskanej z urzędu skarbowego.

Skorzystaj z naszego programu!

W przygotowaniu i wydrukowaniu lub bezpośredniemu wysłaniu deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego pomoże nasz bezpłatny program dostępny na stronie: http://www.e-pity.pl/program-pity-2015-online0000119073